Tillväxtverket

Innovation i världsklass - ny rapport lanserad

Sweden Food Arena har på uppdrag av Tillväxtverket publicerat en ny rapport med insikter om vad som kännetecknar livsmedelsföretag som lanserar innovationer med höjd, det vill säga nyheter på en världsmarknad.

Frågan om vad som möjliggör innovationshöjd i livsmedelskedjan låg till grund för arbetet med denna rapport som Sweden Food Arena tagit fram med hjälp av forskaren Sara Johansson från , Jönköping University.

Av de deltagande företagen i undersökningen har 80 procent av företagen i livsmedelskedjan introducerat en ny eller väsentligt förbättrad produkt, process eller metod. Men mindre än 10 procent av dessa innovationer är nya på världsmarknaden. 

Analysen visar att innovationer som är nya på världsmarknaden utvecklas i såväl nystartade som i väl etablerade företag.

Det som kännetecknar dessa företag är att de är mer benägna att ta in extern kompetens, antingen via tjänstemarknaden eller genom att samverka med kunskapsstarka aktörer med en högre utbildningsnivå. I dessa företag finns också redan etablerade processer för att arbeta med innovation och siktet är ofta inställt på större marknader.

Det yttersta målet med livsmedelsstrategin är att stärka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen. Produktionskostnaderna i Sverige är jämförelsevis höga, konstaterar Sara Johansson.

– Vi kan inte konkurrera med andra länder genom priset på maten. Därför behöver svenska producenter utveckla egenskaper hos sina produkter så att konsumenterna är villiga att betala extra för dem.

– För få till en ökad innovationshöjd i livsmedelskedjan krävs det nya sätt att tänka och agera. Men mest av allt så krävs det en innovationspolitik och ett företagsfrämjande som är mer samordnat och som arbetar mer strategiskt mot specifika utmaningar och målgrupper av företag, säger Sara Jonsson.

Rapportens fem rekommendationer:

  1. Tillvarata mikroföretagens innovationspotential genom att stötta företagen i att knyta till sig relevant kompetens
  2. Tillvarata innovationspotentialen i livsmedelskedjan genom att öka tillgängligheten till det gängse innovationssystemet
  3. Tillvarata kompetensen i livsmedelskedjans innovationssystem genom att knyta samman regionala aktörer i ett nationellt system som samlar värdekedjan och som ger den kritiska massa som krävs för att nå internationell spets
  4. Tillvarata spetskompetens som finns inom andra forskningsområden och i andra delar av näringslivet
  5. Ta tillvara marknadspotentialen i livsmedelskedjans innovationer genom ökat exportdeltagande och nya affärsmodeller

Studien är ett led i arbetet att undersöka hur vi kan bredda utrymmet för innovation i livsmedelskedjan och finansieras av Tillväxtverkets samordningsuppdrag för livsmedelsstrategin. Det är en fördjupning av tidigare studier kring Innovation i livsmedelskedjan som Sweden Food Arena genomfört på uppdrag av Tillväxtverket. Kunskapen från dessa studier tas nu vidare inom det samverkansarbete som pågår kring Ny Innovativ Mat. Dessutom genomförs andra insatser för en närmare samverkan kring forskning och innovation där dessa insikter blir en viktig pusselbit. Målet är att utveckla innovationssystemet så att det bättre anpassas efter företagens behov i livsmedelskedjan.

Du kan läsa mer och ladda ner rapporten Innovation i världsklassSweden Food Arenas hemsida.