Tillväxtverket

Krigets effekter för näringslivet ska analyseras

Det finns ett ökat behov av analyser och underlag för att kunna följa effekterna av den pågående ryska invasionen av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera de effekter som kan uppstå för det svenska näringslivet.

Analysen ska omfatta handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser. Uppdraget syftar till att ge regeringen ett viktigt beslutsunderlag för arbetet med att föreslå åtgärder för att stärka Sverige, svensk ekonomi och svenskt näringsliv.