Tillväxtverket

Presskonferens

om Sveriges livsmedelsförsörjning

Landsbygdsministern i möte med generaldirektörer från Livsmedelsverket och Jordbruksverket samt livsmedelskedjans aktörer med anledning av den allvarliga säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa.

Regeringen bedömer inte att den svenska livsmedelförsörjningen i nuläget påverkas av Ukrainakonflikten, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på en pressträff under tisdagen. Landsbygdsministern och generaldirektörerna diskuterade läget med Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel som beskriver att många lärdomar kommit från pandemin kring krishantering och att beredskapen är god. Livsmedelskedjans aktörer föreslog på mötet återkommande möten med Regeringskansliet så länge krisen pågår.

Se pressbriefingen och läs mer om slutsatser efter mötet på regeringen.se.