Tillväxtverket

Sveriges första växtbaserade proteinfabrik invigd

Proteinfabriken i Bjuv ska hjälpa till att möta den stora efterfrågan på svenskproducerade och växtbaserade produkter, både nationellt och på exportmarknaden.

Sverige har möjlighet att ta en unik position säger landsbygdsministern när fabriken invigs. Proteinfabriken ska erbjuda helsvenska proteiner från baljväxter som vuxit, förädlats och packats i Sverige. Anläggningen är ett viktigt bidrag till en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion i linje med regeringens livsmedelsstrategi.

Citat: ” Vi ska bygga ett hållbart samhälle, vilket kräver ett hållbart livsmedelssystem. Forskning och innovation lägger grunden för Sveriges hållbara omställning.” säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Läs mer om när Landsbygdsministern inviger Sveriges första proteinfabrik.