Tillväxtverket

Kommuner inför klimatmål för de offentliga måltiderna

Livsmedelsverkets kartläggning av landets kommunala måltidsverksamheter visar att var tredje kommun gått före och infört egna klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Detta trots att det ännu saknas nationella klimatmål för den svenska livsmedelskonsumtionen.

Kommunernas måltider kan ha stor betydelse för om Sverige ska lyckas ställa om till en livsmedelskonsumtion som är hållbar för hälsan och miljön. Trots att det ännu saknas nationella mål för livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan visar kartläggningen att 30 procent av kommunerna har gått före och satt egna, lokala mål.

I Sveriges livsmedelsstrategi finns målet att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030. Detta mål har fått bred spridning lokalt, 70–80 procent av kommunerna har mål för sina livsmedelsinköp. Målen handlar främst om ekologiskt, men även mål om närproducerade och svenska livsmedel nämns. 19 kommuner rapporterar att de har ett eko-mål som är lika med eller över det nationella målet om 60 procent ekologiskt.

Läs mer hos Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.