Tillväxtverket

Webbseminarium om jämställdhet inom livsmedels­sektorn

Välkomna till tre digitala seminarier där jämställdhet i livsmedelssektorn analyseras. Tillväxtverkets analysenhet och analysföretaget Policy in Practice kommer att presentera dels hur matchningsstatistiken ser ut och vilken forskning som finns kring jämställdhet.

Vi anordnar seminarier vid tre tillfällen för att ge tid till bearbetning och reflektion på ett kunskapsintensivt material. Läs mer och anmäl dig.

Minna Rydgård, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se