Tillväxtverket

Förstudie om ett modernt innovationssystem

Som ett led i arbetet med att hjälpa företag inom livsmedelskedjan att nå innovationstoppen beviljas nu Sweden Food Arena finansiering för genomförande av en förstudie.

Förstudien ”Utveckling av ett modernt innovationssystem anpassat för livsmedelskedjan” syftar till att utreda potentiell utformning av tre föreslagna insatser:

  • En satsning på nationell samverkan kring forskning och innovation.
  • Ökat nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsföretag.
  • Regionalt innovationsstöd genom samordning mellan nationella och regionala aktörer.

Medel till förstudien har beviljats av Tillväxtverket som också sitter i styrgruppen för förstudien tilsammans med Vinnova, Formas och Jordbruksverket.

- Förstudien ska utreda dessa tre fokusområden som vi ser som ett första steg mot en större långsiktig satsning, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket.

För att få livsmedelskedjan att kraftigt klättra uppåt i innovationsrankningen i Europa och matcha målen i riksdagens livsmedelsstrategi behövs enligt Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena ett utvecklat och modernt innovationssystem:

– Ett system, anpassat för en mångfald av företag, oavsett geografisk placering och storlek med fokus på att omsätta kunskap till lösningar som efterfrågas av marknaden.

Läs mer i Sweden Food Arenas pressmeddelande.

Ta chansen att höra mer om projektet som lagt grunden för förstudien ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena” i ett webbinarium den 29 oktober.