Tillväxtverket

Nya och utvidgade uppdrag för Jordbruksverket

Regeringen har fattat beslutat om åtgärder som ytterligare ska stärka arbete med den svenska livsmedelsstrategin.

Jordbruksverket får av regeringen i uppdrag att utvidga den pågående utlysningen i vildsvinspaketet till att även omfatta den privata sektorn. Myndigheten får även i uppdrag att analysera och sammanställa dagens fiskberedning och identifiera hinder och utvecklingsbehov hos fiskerinäringen. Dessutom beslutar regeringen om ytterligare medel till handläggningen av exportärenden för att öppna nya marknader för svenska livsmedel.

Läs mer i regeringens pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.