Tillväxtverket

Beslut om jordbrukspolitiken 2023-2027

Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken presenterades av landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Målsättningen är att planen ska ge bästa tänkbara förutsättningar för att nå livsmedelsstrategins mål, fler gröna jobb och att öka ambitionerna inom miljö- och klimatområdet.

En reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik träder i kraft 2023 och nya strategiska planer utvecklas av varje medlemsland för att beskriva den jordbrukspolitik som landet ska införa och bedriva.

Regeringen: Läs mer på regeringens webbplats. Här går det att ta del av regeringens pressmeddelande och den inspelade presskonferensen. Här kommer också dokumentet Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken 2023­2027 att publiceras inom kort.

Jordbruksverket: Läs mer om jordbrukspolitiken från 2023 på Jordbruksverkets webbplats. I Jordbruksverkets pressrum kan du även ta del av pressmeddelandet Milstolpe för nya stöd och ersättningar till jordbruk och landsbygd från 2023.

Landsbygdsnätverket:Landsbygdsnätverkets webbplats finns också information om den nationella strategiska planen.