Tillväxtverket
Drönare över vetefält

Tillsammans når vi målen i den svenska livsmedelsstrategin

Innovation för utveckling och omställning

Tisdag 7 december 09:00-12:00 genomförs den årliga konferensen om Livsmedelsstrategin. I år arrangeras den gemensamt av Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket.

Årets konferens fokuserar på det strategiska målet Kunskap och Innovation med inriktning på breddat innovationsutrymme för aktörer i hela livsmedelskedjan.

Exempel på frågor som vi kommer att belysa och diskutera:

  • Vad har hänt sedan strategin lanserades och vad är prioriterat och på gång kring innovation för utveckling och omställning?
  • Vilka innovationsfrämjande insatser krävs för att Sverige ska ha en ledarposition inom framtidens mat?
  • Vilka metoder och angreppssätt kan skapa bättre samverkan inom livsmedelssystemet?