Tillväxtverket

Hur snabbt kan livsmedelsproduktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

Lunchseminarium 23 november i serien "Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin"

För att nå livsmedelsstrategins mål behöver de livsmedel som produceras matcha det som efterfrågas av konsumenterna. Men vad är det som styr konsumenternas efterfrågan och hur får vi till matchningen med svenska livsmedel? En ökad inhemsk produktion av proteingrödor, med fokus på baljväxter, och hur det kan bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem är högaktuella frågor.

Hör från bland andra:

- Sofia Blom från Jordbruksverket som berättar om den pågående utredningen om proteingrödor

- Henrik Julin VD på Orkla Foods Sverige

- Jan Bertoft generalsekreterare för Sveriges konsumenter.