Tillväxtverket

Seminarium om hållbart användande av växtskyddsmedel

För att nå livsmedelsstrategins mål behöver användningen av växtskyddsmedel bli mer hållbar, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Jordbruksverket är ansvarig för den nationella handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel och anordnar nu ett digitalt webbinarium 21 september från 12.00 - 12.55.

Under lunchseminariet fokuserar Jordbruksverket på vad som ligger bakom påståendet att användningen av växtskyddsmedel behöver bli mer hållbar. De för också ett samtal mellan en lantbrukare och en expert från Kemikalieinspektionen om användningen av växtskyddsmedel.