Tillväxtverket
En man och en kvinna sitter vid ett bord

Nyheter om livsmedelstrategin

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Ny lagstiftning för att minska engångsplastprodukter

  Från den 1 januari 2024 ska företag som serverar mat och dryck i engångskärl erbjuda kunden möjlighet att få maten eller drycken i återanvändningsbara…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 2. Osäkert läge för svenskt lantbruk inför 2023

  Konkurrenskraftsgruppen på Jordbruksverket ger på bloggen Den svenska maten en lägesbild av hur det ser ut på marknaderna för jordbruksprodukter och hur…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 3. Enklare riskklassning av livsmedelsverksamheter

  Projektet FörRätt tar fram nationella standarder för e-tjänster för omklassning och anmälan av livsmedelsverksamheter med anledning av den nya riskklassningsmodellen…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 4. Stärkt tillväxt i livsmedelskedjan genom sjömat och växtbaserat

  Sweden Food Arena presentar en unik kartläggning som belyser behovet av innovation och forskning i två separata värdekedjor, sjömat och växtbaserat. Så…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 5. Uppdrag för ökad gödselproduktion till Jordbruksverket

  Jordbruksverket ges i uppdrag att analysera nuvarande kapacitet samt förutsättningar för ökad gödselmedelproduktion inom Sverige respektive EU. Uppdraget…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 6. Nationella krisberedskapsveckan sätter maten i centrum

  Livsmedelsförsörjning och krisberedskap har seglat högt upp på dagordningen senaste åren och engagerar både politiken och den breda allmänheten. Coronapandemin…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 7. 19 forskningsprojekt inom livsmedelsstrategin

  Ny rapport från Jordbruksverket beskriver resultat från forskningsprojekt med fokus på djurvälfärd och konkurrenskraft som finansierats via livsmedelsstrategin…

  Företag Andra aktörer Livsmedel

 8. Utredning om den svenska baljväxtodlingen

  Ny utrednining från Jordbruksverket visar att det finns möjligheter att öka den svenska baljväxtodlingen. Det förutsätter att baljväxterna kan ersätta…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Företagande Affärsutveckling Livsmedel