Tillväxtverket
Flera personer står runt ett bord med grönsaker.

Livsmedels­­strategin i korthet

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Livsmedelsstrategin ska bidra till en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Vad betyder innovation för en hållbar omställning inom livsmedelskedjan?

I filmen får vi träffa Sandra Levinsson, Stefan Lundvall, Karin Nalbin och Marcus Söderlind som är livsmedelsproducenter i Jönköping. De berättar om utmaningar och möjligheter inom den framtida svenska livsmedelsproduktionen och om vikten av innovationer. 

En man och en kvinna står vid en odling.

Tillväxtverkets uppdrag

Under åren 2020–2026 ska vi genomföra ett antal åtgärder inom fem områden. Syftet är att nå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion.

Flera personer sitter runt ett bord.

Aktuellt inom strategin

Läs våra senaste nyheter om vad som händer inom strategin. Det kan vara allt från rapporter, pressmeddelanden, anmälan till event och annan kunskap som tas fram inom strategin.

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Eldestrand, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se