Tillväxtverket

Produktionslyftet

Tillväxtverket satsar tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL totalt cirka 150 miljoner kronor på att underlätta och påskynda industrins klimatomställning.

Deadline för ansökningar: rullande ansökningsperiod

Projektet Omställningslyftet riktar sig främst till små och medelstora företag och ska inspirera till att nyttja nya, hållbara affärsmöjligheter. Företagen kommer också erbjudas coachning i arbetet med klimatomställningen. Ambitionen är att fler företag ska få kunskap om hur de kan bidra till klimatmålen och stöd för att genomföra konkreta åtgärder. Projektet utgör en startpunkt för ett långsiktigt arbete där stödet till företagen kommer utvecklas under resans gång. Initialt erbjuds bland annat behovsanalyser, workshoppar och startprogram enligt Produktionslyftets upplägg.

Lyft för industrins klimatomställning - Produktionslyftet