Tillväxtverket

Affärsutvecklings­checkar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Ett av de områden som prioriteras i utlysningen är omställning till miljövänliga livsmedelssystem. Det finns även affärsutvecklingscheckar att söka för digitalisering och internationalisering.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Stödet skiljer sig i olika regioner, kontakta därför den region där ni bedriver er huvudsakliga verksamhet för att få mer information.

Affärsutvecklingscheckar kan användas för insatser inom följande områden:

  • Cirkulära affärsmodeller
  • Utsläppsminskning genom energiomställning och energieffektivisering
  • Utsläppsminskning genom koldioxidsnålare transporter och smart mobilitet
  • Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Bidra till miljövänligt livsmedelssystem.

Sista ansökningsdag: Kontakta din region