Tillväxtverket
Flera personer står runt ett bord

Aktuella stöd för livsmedelsaktörer

På den här sidan hittar du utlysningar och andra finansieringsmöjligheter för livsmedelsaktörer.

Breda stödmöjligheter från Tillväxtverket

För stöd till initiativ som syftar till att bidra till innovation, grön omställning och företagsutveckling finns två huvudsakliga finansieringskällor: strukturfonderna med den europeiska regionalfonden och landsbygdsprogrammet.

De europeiska strukturfonderna

De europeiska strukturfonderna har som mål att genom investeringar bidra till hållbar tillväxt och sysselsättning i alla delar av Sverige (och Europa). Tillväxtverket ansvarar för att förvalta och fördela medel för det nationella regionalfondsprogrammet (ERUF), där EU-medel investeras i projekt för smart specialisering regionalt, och som kan nyttjas för att möjliggöra innovation, grön omställning och företagsutveckling i livsmedelssektorn.

Det nationella regionalfondsprogrammet

Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket ansvarar för Landsbygdsprogrammet där EU-medel investeras i projekt kopplat till primärproduktion och landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet tillhandahåller olika stöd och ersättningar för bland annat miljö, hållbarhet och innovation.

Landsbygdsprogrammet

Tillfälliga stöd från olika finansiärer

Andra aktörer som erbjuder stöd

Många aktörer erbjuder stöd för utveckling och stärkande av livsmedelssektorn och här listar vi enbart några av de aktuella utlysningarna och finansieringsmöjligheterna. Om du inte hittar det du söker på denna sida finns det mer information om olika typer stöd hos bland annat: