Tillväxtverket
Flera personer står runt ett bord

Aktuella stöd för livsmedelsaktörer

På den här sidan hittar du utlysningar och andra finansieringsmöjligheter för livsmedelsaktörer.

Stöd från Tillväxtverket

För initiativ som syftar till att bidra till innovation, grön omställning och företagsutveckling finns två huvudsakliga finansieringskällor: strukturfonderna med den europeiska regionalfonden och landsbygdsprogrammet.

De europeiska strukturfonderna

De europeiska strukturfonderna har som mål att genom investeringar bidra till hållbar tillväxt och sysselsättning i alla delar av Sverige (och Europa). Tillväxtverket ansvarar för att förvalta och fördela medel för det nationella regionalfondsprogrammet (ERUF), där EU-medel investeras i projekt för smart specialisering regionalt, och som kan nyttjas för att möjliggöra innovation, grön omställning och företagsutveckling i livsmedelssektorn.

Det nationella regionalfondsprogrammet

Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket ansvarar för Landsbygdsprogrammet där EU-medel investeras i projekt kopplat till primärproduktion och landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet tillhandahåller olika stöd och ersättningar för bland annat miljö, hållbarhet och innovation.

Landsbygdsprogrammet

Tillfälliga stöd från finansiärer

 • Sista ansökningsdag: Kontakta din region

  Affärsutvecklings­checkar


  Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.
 • Deadline för ansökningar: 17 november 2022

  Stöd för att bilda en innovationsgrupp via EIP - Jordbruksverket


  Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen kan få stöd genom denna utlysning.
 • Deadline för ansökningar: rullande ansökningsperiod

  Investeringsstöd för förädling - Jordbruksverket


  Du kan få företagsstöd om du förädlar jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsprodukter till livsmedel på en lokal marknad eller om förädlingen leder till fler arbetstillfällen.
 • Deadline för ansökan: 1 december 2022 kl. 14.00

  Företagsledning och riskhantering – utlysning från Stiftelsen lantbruksforskning


  Målet med utlysningen är att öka kunskapen om hur de ekonomiska förutsättningarna på gårdsnivå kan optimeras.
 • Deadline för ansökningar: 23 nov 2022

  Framtidens processindustri – Datadriven och hållbar – Piia Vinnova


  Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.
 • Deadline för ansökningar: rullande ansökningsperiod

  Horisont Europa


  Sök finansiering från Horisont Europa.
 • Deadline för ansökningar: rullande ansökningsperiod

  Produktionslyftet


  Tillväxtverket satsar tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL totalt cirka 150 miljoner kronor på att underlätta och påskynda industrins klimatomställning.
 • Deadline för ansökningar: rullande ansökningsperiod

  Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet 2021‑2027


  Programmet ska främja ett miljö­­mässigt, ekonomiskt och socialt håll­bart fiske och vatten­bruk i Sverige. Programmet inne­håller stöd till projekt och investeringar som bidrar till att uppfylla målen.
 • Sista dag för ansökan: Rullande ansökningsperiod

  Nästan 8,5 miljarder till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder


  Den 3 januari 2023 öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag.

Andra aktörer som erbjuder stöd

Många aktörer erbjuder stöd för utveckling och stärkande av livsmedelssektorn och här listar vi enbart några av de aktuella utlysningarna och finansieringsmöjligheterna. Om du inte hittar det du söker på denna sida finns det mer information om olika typer stöd hos bland annat: