Tillväxtverket

Livsmedelsstrategi

Livsmedelssektorn är en kärnsektor i svensk ekonomi med outnyttjad potential. Vi jobbar för att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

Aktuellt

 1. Osäkert läge för svenskt lantbruk inför 2023

  Konkurrenskraftsgruppen på Jordbruksverket ger på bloggen Den svenska maten en lägesbild av hur det ser ut på marknaderna för jordbruksprodukter och hur…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 2. Enklare riskklassning av livsmedelsverksamheter

  Projektet FörRätt tar fram nationella standarder för e-tjänster för omklassning och anmälan av livsmedelsverksamheter med anledning av den nya riskklassningsmodellen…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 3. Stärkt tillväxt i livsmedelskedjan genom sjömat och växtbaserat

  Sweden Food Arena presentar en unik kartläggning som belyser behovet av innovation och forskning i två separata värdekedjor, sjömat och växtbaserat. Så…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

 4. Uppdrag för ökad gödselproduktion till Jordbruksverket

  Jordbruksverket ges i uppdrag att analysera nuvarande kapacitet samt förutsättningar för ökad gödselmedelproduktion inom Sverige respektive EU. Uppdraget…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Livsmedel

Två män jobbar i en industrilokal.

Den svenska livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Jämställdhet i livsmedelssektorn

Livsmedelssektorn är en samhällskritisk sektor och utgör en betydande del av näringslivet. Sektorn har stor potential, men också utmaningar, inte minst för att lyckas attrahera och behålla medarbetare med relevant utbildning till sektorns olika företag.

Vetefält

Ny innovativ mat - innovationshöjd i livsmedelssystemet

I projektet Ny innovativ mat identifieras och testas insatser som kan stötta svenska innovatörer i hela livsmedelskedjan.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Matprat - ett forum för utbyte

Gruppen är ett forum för utbyte inom Livsmedelsstrategi­arbetet på både nationell och regional nivå. I gruppen delar vi med oss av kunskap, nya idéer och hittar gemensamt lösningar på utmaningar.