Tillväxtverket
Kvinnlig företagare skriver meny på restaurang

Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor

Tillväxtverket arbetar för att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller start av företag. Genom att ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och potential får näringslivet bättre kompetensförsörjning och Sverige får fler företagare.

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag och ett näringsliv med långsiktig kompetetensförsörjning. Vi behöver ta tillvara all den kompetens och innovationskraft som finns i landet, även hos utrikes födda och nyanlända. Fler och nya företag behövs både för att stärka kompetensförsörjningen och för att utveckla nya tjänster och marknader. Företagande är en viktig del av etableringen och bidrar till sysselsättning, dels direkt genom eget företagande och dels indirekt genom växande företag som anställer. En mångfald av företag och företagare i olika branscher bidrar också till förnyelse och ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Projekt för att stödja utrikes födda kvinnors väg till arbetsmarknaden

2018-2021 finansierar vi projekt som kan bidra till bättre kompetensförsörjning i näringslivet genom att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik, eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller startar företag. Projekten genomförs av organisationer, företag, kommuner med flera med syftet att utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning stärks genom till exempel starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.
Beskrivning av beviljade projekt 2018

Exempel från beviljade projekt

Nigst Goitom står vid diskbänken på Villa Solvi där hon fått arbete via projektet Nytta i arbete direkt.

Ett av projekten som beviljats medel i satsningen är Nytta i arbete direkt som riktar sig speciellt till utrikes födda kvinnor och till privata och kooperativa förskolor. Projektet drivs av NIAD och har pågått med annan finansiering i tre år. Med stöd från Tillväxtverket kan projektet nu utökas och nå fler förskolor och fler utrikes födda kvinnor. Genom projetkt har redan mer än 200 utrikes födda kvinnor fått jobb. En av dem är Nigst Goitom från Eritrea.

Läs mer om vad jobbet har inneburit för Ngist och för förskolan Villa Solvi.

Läs mer om projektet Nytta i arbete direkt i artikeln En språngbräda in i arbetslivet.

Projektbeskrivningar över samtliga beviljade projekt kommer att publiceras under hösten 2018.

Kontakt

Eva Johansson, e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.