Tillväxtverket
Kvinnlig företagare skriver meny på restaurang

Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor

Tillväxtverket arbetar för att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller start av företag. Genom att ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och potential får näringslivet bättre kompetensförsörjning och Sverige får fler företagare.

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag och ett näringsliv med långsiktig kompetetensförsörjning. Vi behöver ta tillvara all den kompetens och innovationskraft som finns i landet, även hos utrikes födda och nyanlända. Fler och nya företag behövs både för att stärka kompetensförsörjningen och för att utveckla nya tjänster och marknader. Företagande är en viktig del av etableringen och bidrar till sysselsättning, dels direkt genom eget företagande och dels indirekt genom växande företag som anställer. En mångfald av företag och företagare i olika branscher bidrar också till förnyelse och ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Utlysning för att stödja utrikes födda kvinnors väg till arbetsmarknaden

Tillväxtverket kommer under 2018-2020 finansiera projekt som kan bidra till bättre kompetensförsörjning i näringslivet genom att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik, påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller startar företag.

Organisationer, företag, kommuner m.fl. kan söka finansiering till projekt som innebär att utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning stärks genom till exempel starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.

Utlysningen stänger den 15 augusti 2018.

Till utlysningenBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.