Tillväxtverket

Sysselsättning i företag

På de här sidorna kan du som arbetar med företagsrådgivning och näringslivsfrågor få information om vilka projekt som fått stöd för att ge sysselsättning i företag. Här hittar du också tips hur du kan arbeta med utrikes födda.

Framgångsfaktorer

Samira Savarani

Ge utrikes födda kvinnor vertyg

– De här kvinnorna behöver få in nya rutiner och lära sig arbetssätt och svensk arbetskultur. Men det handlar inte bara om att stötta dem ute i arbetslivet. De behöver få verktyg för att bli delaktiga medborgare med inflytande och självständiga och starka individer, säger Aleksandra Wasso, verksamhetschef Yalla Rinkeby

Petya Thorne

Ta vara på utrikes föddas potential

Tillväxtverket har sedan flyktingströmmen kom under hösten 2015 arbetat med olika insatser för att underlätta för asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige. Vi behöver bli bättre på att ta vara på den kompetens, erfarenhet och intresse som nyanlända kvinnor och män kan erbjuda sitt nya land. Läs om våra avslutade uppdrag

Två projekt - samma metod

De här projekten har i hög grad utgått från det arbetsintegrerade företaget Yalla Trappans metod. Målet med metoden är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Projekten har arbetat med att höja kompetensen hos deltagarna och också för att förbereda dem för arbete bland annat genom arbetsträning. Idén är att väva ihop teori med praktik för att stärka motivation och självförtroende. I de här två projekten har samarbetet med lokala aktörer varit centralt. Både för att skapa goda förutsättningar för att genomföra projektet och för att etablera och utveckla sociala företag.

Beviljade projekt

Trappa upp nationellt

Vad? Ett projekt för att etablera Yalla Trappans koncept och metoder i de fem deltagande regionerna för att etablera nya kooperativa företag samt stärka befintliga arbetskooperativ för utrikes födda kvinnor. Syftet är också att öka sysselsättning och företagande hos utrikes födda kvinnor genom kooperativt företagande, anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser såsom utbildning och studiecirklar.
Projektägare: Coompanion Sverige ekonomisk förening
Projektet drivs i: Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Karlshamn), Dalarna (Borlänge), Jönköping (Jönköpings kommun, Öxnehaga), Västerbotten (Skellefteå) och Västra Götaland (Fyrbodal-Mellerud).
Projektperiod: 2019-01-01 – 2021-02-28
Budget: 18 223 591 kr varav Tillväxtverket 13 955 991 kr
Kontaktperson: Petra Ivarsson, Coompanion, fornamn.efternamn@coompanion.se

Yalla Rinkeby 2.0

Vad? Projektet Yalla Rinkeby 2.0 syftar till att kraftigt utveckla befintlig och ny verksamhet i ett relativt nystartat arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Det bygger vidare på det man redan etablerat i Rinkeby och på konceptet som Yallatrappan i Malmö byggt upp. Det går ut på att engagera kvinnor med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden i utvecklingsprocesser med ASF och egenutvecklade metoder inom Yalla som grund.
Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms Län
Projektet drivs i: Stockholm (Rinkeby med närområden)
Projektperiod: 2019-01-01–2020-05-31
Budget: 7 728 275 kr varav Tillväxtverket 3 404 147 kr
Kontaktperson: Maria Aziz och Aleksandra Wasso, Coompanion, fornamn.efternamn@coompanion.se