Tillväxtverket

Starta nya företag

På de här sidorna kan du som arbetar med företagsrådgivning och näringslivsfrågor få information om vilka projekt som fått stöd för att utveckla nya företag. Här hittar du också tips hur du kan arbeta med utrikes födda.

Framgångsfaktorer

Samira Savarani

Nya företag behöver nya lösningar

– Vi måste inse att det här är människor med resurser. Inte låta dem gå arbetslösa och vänta på jobb. Nya företag är nyckeln till ekonomisk utveckling, jämställdhet och snabbare integration, säger Harry Goldman grundare av och vd för Nyföretagarcentrum

Petya Thorne

Anpassa erbjudandet efter behovet

– Att vara en del av målgruppen innebär att vi förstår behoven och kan relatera till de problem utrikes födda kan stöta på. Vi tror starkt på att jobba med varje individ från start, säger Deqa Abukar medgrundare på Bling. Läs mer om deras arbete.

Beviljade projekt

Nyföretagarhjälpen - omställning till följd av coronakrisen

Vad?  NyföretagarCentrum Sveriges verksamhet har lagts om och inriktas nu på stöd till företagare som startat sin verksamhet de senaste tre åren. Nyföretagarhjälpen erbjuder digital information och företagsrådgivning, särskilt till utlandsfödda kvinnor som drabbats hårt av coronakrisen. Insatserna analyseras löpande och bildar underlag för vidare insatser och beslut.

Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Projektet drivs i: hela landet.

Projektperiod: 2020-04-16 - 2020-12-31

Budget: 2 326 500 kr varav Tillväxtverket 1 512 225 kr

Kontaktperson: Fredrik Lundström, Nyföretagarcentrum

fornamn.efternamn@nyforetagarcentrum.se

Läs mer:  Nyföretagarhjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bling

Vad? Projektet ska bidra till att bland annat få fler att våga starta företag genom mentorskap samt öka sysselsättning och företagandet bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Projektet ska sprida Bling-modellen från Järva till fler orter i Stockholm samt ta fram tekniska lösningar som effektiviserar verksamheten och möjliggör expansion utanför Stockholm.
Projektägare: BLING, Bringing Locals into Innovation and Growth, samarbetspartner: lokala föreningar och arbetsgivare
Målgrupp: Utrikesfödda företagare, i synnerhet företagare bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2018-10-18 – 2021-10-29
Budget: 8 187 500 kr varav Tillväxtverket 6 550 000 kr
Kontaktperson: Deqa Abukar, Bling
Läs mer: blingstartup.se

Importhandboken

Vad? Projektet tar fram en uppdaterad version av en digital importhandbok (från 2013) som är tillgänglig online och kan användas som verktyg för att främja företagande och handel. Importhandboken vänder sig till dig som:

  • planerar att starta upp en importverksamhet,
  • planerar att starta ett företag där import ingår som en del av verksamheten,
  • vill utveckla din import,
  • har allmänna frågor om import.
Den uppdaterade Importhandboken blev klar hösten 2019. Under 2020 anordnade projekten seminarier för att sprida Importhandboken. Seminarierna arrangerades i samarbete med lokala näringslivsaktörer och de aktörer som samarbetar med Tillväxtverket för att främja utrikes föddas företagande

Projektägare: Make Trade, i samverkan med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Care of Business Scandinavia - SIIN AB, Sveriges Industriförening, Hudiksvalls Näringslivs AB, Almi Företagspartner och NFC Service AB i Västra Götaland
Målgrupp: Utrikes födda företagare, inklusive nyanlända samt utrikes födda kvinnor som driver företag.
Projektet drevs i: Stockholm, men flera län kommer att vara berörda som t.ex. Gävleborg och Skåne.
Projektperiod: 2018-09-03–2020-02-29
Budget: 1 945 000 kr varav Tillväxtverket 1 555 000 kr
Kontaktperson: Charlotte Kalin, Make Trade, fornamn.efternamn@maketrade.se
Läs mer: maketrade.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnliga entreprenörer

Vad? Starta eget-kurs samt nätverksinsatser för nyanlända kvinnliga entreprenörer i Mullsjö.
Projektägare: Mullsjö kommun
Projektet drivs i: Mullsjö kommun, Jönköpings län
Projektperiod: 2019-01-01–2019-06-30
Budget: 193 865 kr varav Tillväxtverket 150 000 kr
Kontaktperson: Axel Halje, Mullsjö kommun, fornamn.efternamn@mullsjo.se

Stöd till nyföretagande för kvinnor med utomeuropeiskt ursprung (mentorskap)

Vad? Pilotprojektet ska ta fram en särskild inriktning inom mentorprogrammet med utomeuropeiskt födda kvinnor som målgrupp.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Stockholm (Järva, Huddinge/Botkyrka, Västerort, Haninge/Nynäshamn, Järfälla), Jönköping och Skåne (Malmö).
Projektperiod: 2018-11-01–2019-12-31
Budget: 2 782 000 kr varav Tillväxtverket 1 808 300 kr
Kontaktperson: Elisabet Sannas, Nyföretagarcentrum, fornamn.efternamn@nyforetagarcentrum,se

Utrikes födda kvinnors företagande

Vad? Utveckling nya metoder och arbetssätt för nå ut till målgruppen utrikesfödda kvinnor och män i tidiga faser av sitt företagande. Anpassning av både digital och fysisk rådgivning till målgruppens förutsättningar samt tas rådgivningsverktyg fram såsom affärsplanen utifrån målgruppens behov.

De erfarenheter som vinns i projektet förs vidare i en process med "Round Table" där frågorna för målgruppen diskuteras vidare med bl.a. politiker, tjänstemän och företagsfrämjare.

Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Samtliga 21 län
Projektperiod: 2021-01-01 01–2021-10-29
Budget: 1 875 000 kr varav Tillväxtverket 1 500 000 kr
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum, fornamn.efternamn@nyforetagarcentrum,se