Tillväxtverket

Utrikes födda kvinnors företagande

Erfarenheterna av arbetet med att främja nyanländas företagande visade att nyanlända kvinnor startar företag i lägre utsträckning än män. Det är också svårare att nå ut till utrikes födda och nyanlända kvinnor med insatser och information

Det var anledningen till att vi fick uppdraget att främja utrikes födda kvinnors företagande under åren 2018–2021. Inom regeringsuppdraget har vi finansierat 13 projekt för att starta nya företag, förnya och utveckla företag samt främja sysselsättning i företag.

Tretton projekt för utrikes födda kvinnor

Starta företag

 • Nyföretagarhjälpen - omställning till följd av coronakrisen
 • Bling
 • Importhandboken
 • Kvinnliga entreprenörer
 • Stöd till nyföretagande för kvinnor med utomeuropeiskt ursprung (mentorskap)
 • Utrikes födda kvinnors företagande

Artiklar tips och mer information om projekten för att starta företag

Förnya och utveckla företag

 • Accelerate your business
 • Equal Business Growth
 • Care of Business Woman
 • Stockholm Scaleup Program
 • Think Big – Affärsutveckling för utrikes födda kvinnor

Artiklar tips och mer information om projekten för att förnya och utveckla företag

Sysselsättning i företag

 • Trappa upp nationellt
 • Yalla Rinkeby 2.0

Artiklar tips och mer information om projekten för sysselsättning i företag