Tillväxtverket

Utrikes födda kvinnors företagande

Erfarenheterna av arbetet med att främja nyanländas företagande har visat ett nuläge där nyanlända kvinnor i lägre utsträckning än män startar företag i stort samt att det finns ytterligare svårigheter att nå både utrikes födda och nyanlända kvinnor.

Med hjälp av Tillväxtverkets projekt för att starta företag kunde Ayda ALrify starta Aida Fitness, ett gym för kvinnor i Malmö. Undertexter till filmen här ovanför är tillgängliga på svenska, engelska och arabiska. Ändra inställningen i det nedre högra hörnet i filmspelaren, efter att du startat filmen.

Potential för tillväxt

Inom regeringsuppdraget Främja utrikes födda kvinnors företagande som pågår 2018–2021 finansierar vi så här långt sju projekt som bland annat erbjuder mentorskaps- och nätverksinsatser, men även andra insatser som syftar till att främja företagande och affärsutveckling i målgruppen.

Beviljade projekt

Bling

Vad? Projektet ska bidra till att bland annat få fler att våga starta företag genom mentorskap samt öka sysselsättning och företagandet bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Projektet ska sprida Bling-modellen från Järva till fler orter såsom Sollentuna, Hässelby, Vällingby och området kring Skärholmen.
Projektägare: BLING, Bringing Locals into Innovation and Growth, samarbetspartner: lokala föreningar och arbetsgivare
Målgrupp: Utrikesfödda företagare, i synnerhet företagare bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2018-10-18–2019-12-31
Budget: 3 874 800 kr varav Tillväxtverket 3 050 000 kr
Kontaktperson: Deqa Abukar, Bling
Handläggare: Vukica Bosnjak, Tillväxtverket
Läs mer: blingstartup.se länk till annan webbplats

Importhandboken

Vad? Projektet tar fram en uppdaterad version av en digital importhandbok (från 2013) som är tillgänglig online och kan användas som verktyg för att främja företagande och handel. Importhandboken vänder sig till dig som:

  • planerar att starta upp en importverksamhet,
  • planerar att starta ett företag där import ingår som en del av verksamheten,
  • vill utveckla din import,
  • har allmänna frågor om import.

Den uppdaterade Importhandbokenlänk till annan webbplats blev klar hösten 2019. Projektet anordnar åtta spridningsseminarier kring Importhandboken med lokala näringslivsaktörer och de aktörer som samarbetar med Tillväxtverket för att främja utrikes föddas företagande, inklusive nyanländas och utrikes födda kvinnors företagande.
Projektägare: Make Trade, i samverkan med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Care of Business Scandinavia - SIIN AB, Sveriges Industriförening, Hudiksvalls Näringslivs AB, Almi Företagspartner och NFC Service AB i Västra Götaland
Målgrupp: Utrikes födda företagare, inklusive nyanlända samt utrikes födda kvinnor som driver företag.
Projektet drivs i: Stockholm, men flera län kommer att vara berörda som t.ex. Gävleborg och Skåne.
Projektperiod: 2018-09-03–2019-12-31
Budget: 1 945 000 kr varav Tillväxtverket 1 555 000 kr
Kontaktperson: Charlotte Kalin, Make Trade
Handläggare: Vukica Bosnjak, Tillväxtverket
Läs mer: maketrade.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Integration och kompetensförsörjning i Jönköpings län

Vad? Projektet har som syfte att stärka kompetensförsörjningen i Jönköpings län genom att förbättra integrationen. Projektet kommer att arbeta med det företagsfrämjande systemet för att säkerställa ett mer jämlikt stöd samt kartlägga utrikes födda kvinnors behov av stöd för att starta eget företag/ta sig ut på arbetsmarknaden.
Projektägare: Region Jönköpings län
Projektet drivs i: Jönköpings län
Projektperiod: 2019-01-01–2021-01-31
Budget: 4 922 962 varav Tillväxtverket finansierar 2 461 480
Kontaktperson: Peter Johansson, Region Jönköpings län
Handläggare: Ida Asp, Tillväxtverket
Läs mer: rjl.selänk till annan webbplats

Kvinnliga entreprenörer

Vad? Starta eget-kurs samt nätverksinsatser för nyanlända kvinnliga entreprenörer i Mullsjö.
Projektägare: Mullsjö kommun
Projektet drivs i: Mullsjö kommun, Jönköpings län
Projektperiod: 2019-01-01–2019-06-30
Budget: 193 865 kr varav Tillväxtverket 150 000 kr
Kontaktperson: Axel Halje, Mullsjö kommun
Handläggare: Nina Dahlman, Tillväxtverket

Stöd till nyföretagande för kvinnor med utomeuropeiskt ursprung (mentorskap)

Vad? Pilotprojektet ska ta fram en särskild inriktning inom mentorprogrammet med utomeuropeiskt födda kvinnor som målgrupp.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Stockholm (Järva, Huddinge/Botkyrka, Västerort, Haninge/Nynäshamn, Järfälla), Jönköping och Skåne (Malmö).
Projektperiod: 2018-11-01–2019-12-31
Budget: 2 782 000 kr varav Tillväxtverket 1 808 300 kr
Kontaktperson: Elisabet Sannas, Nyföretagarcentrum
Handläggare: Ida Asp, Tillväxtverket

Trappa upp nationellt

Vad? Ett projekt för att etablera Yalla Trappans koncept och metoder i de fem deltagande regionerna för att etablera nya kooperativa företag samt stärka befintliga arbetskooperativ för utrikes födda kvinnor. Syftet är också att öka sysselsättning och företagande hos utrikes födda kvinnor genom kooperativt företagande, anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser såsom utbildning och studiecirklar.
Projektägare: Coompanion Sverige ekonomisk förening
Projektet drivs i: Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Karlshamn), Dalarna (Borlänge), Jönköping (Jönköpings kommun, Öxnehaga), Västerbotten (Skellefteå) och Västra Götaland (Fyrbodal-Mellerud).
Projektperiod: 2019-01-01–2020-12-31
Budget: 18 223 591 kr varav Tillväxtverket 13 955 991 kr
Kontaktperson: Jenny Kowalewski, Coompanion
Handläggare: Nina Dahlman, Tillväxtverket

Yalla Rinkeby 2.0

Vad? Projektet Yalla Rinkeby 2.0 syftar till att kraftigt utveckla befintlig och ny verksamhet i ett relativt nystartat arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Det bygger vidare på det man redan etablerat i Rinkeby och på konceptet som Yallatrappan i Malmö byggt upp. Det går ut på att engagera kvinnor med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden i utvecklingsprocesser med ASF och egenutvecklade metoder inom Yalla som grund.
Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms Län
Projektet drivs i: Stockholm (Rinkeby med närområden)
Projektperiod: 2019-01-01–2020-05-31
Budget: 7 728 275 kr varav Tillväxtverket 3 404 147 kr
Kontaktperson: Maria Aziz, Coompanion
Handläggare: Vukica Bosnjak, Tillväxtverket

I vår Sverigekarta är projekten sorterade per region så att du lätt kan hitta ett projekt nära dig.

Utlysning stängde den 1 oktober

Mellan den 20 juni till den 1 oktober 2019 kunde företagsfrämjare och rådgivarorganisationer i fyra utvalda län – Norrbotten, Gävleborg, Stockholm och Skåne – söka finansiering för att genomföra regionala pilotprojekt. Pilotprojekten ska utveckla och erbjuda affärsutvecklingsinsatser för företag som drivs av utrikes födda kvinnor. De företag som deltar i projekten ska ha en vilja att växa. Utlysningen är nu stängd, beslut kring inkomna ansökningar kommer att fattas under oktober/november.

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Nu hittar du tre rapporter som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

Rapporterna är:

Mer om utrikesfödda kvinnors företagande

Ta del av statistik om utrikes födda kvinnor och arbetsmarknaden.



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.