Tillväxtverket

Nyanländas företagande

Tillväxtverket har arbetat med sysselsättningsfrämjande insatser för nyanlända sedan flyktingvågen 2015. Företagande är en viktig del av etableringen och bidrar till sysselsättning dels direkt genom eget företagande och dels indirekt genom växande företag som anställer.

Asheer Kouli har deltagit i ett projekt som stödjer utrikes födda i att starta företag. Det hjälpte honom att starta ljudstudion Kouli Studios i Stockholm. Undertexter till filmen här ovanför är tillgängliga på svenska, engelska och arabiska. Ändra inställningen i det nedre högra hörnet i filmspelaren, efter att du startat filmen.

Potential för tillväxt

Inom regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande som pågår 2017–2019 finansierar vi 13 projekt som genomför insatser för att främja nyanländas företagande i Sverige.

Projekten drivs av offentliga och ideella organisationer över hela landet. De flesta projekt erbjuder i huvudsak utbildning i företagande och individuell rådgivning. Det finns även projekt som erbjuder bland annat mentorsprogram och finansieringslösningar för nyanlända som startar företag.

Projekten baseras på beprövade modeller och kunskap om målgruppens behov. Åtta av projekten har även deltagit i Tillväxtverkets tidigare satsning Snabbspår för nyanlända företagare.

Beviljade projekt

Business Navigation in Sweden 2.0

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända kvinnor som vill starta företag i Sverige tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare.
Projektägare: Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö
Projektet drivs i: Skåne
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Kontaktperson: Ann Sandström, Internationella kvinnoföreningen
Handläggare: Vukica Bosnjak, Tillväxtverket
Läs mer: ikf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Care of Business

Vad? Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. En accelerator kombinerat med ett investeringsprogram för entreprenörer. Projektet kopplar ihop projektdeltagare med investerare i projektägarens nätverk.
Projektägare: Impact Invest Scandinavia AB
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-08-07–­2019-08-30
Budget: 3 853 274 kr varav Tillväxtverket 1 995 000 kr
Kontaktperson: Ruth Brännvall, Impact Invest Scandinavia AB
Handläggare: Nina Dahlman, Tillväxtverket
Läs mer: careofbusiness.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Easy Business genom egenanställning

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet gör det lättare för nyanlända som vill driva egen verksamhet att snabbt komma igång med hjälp av så kallad egenanställning.
Projektägare: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne Ekonomisk Förening
Projektet drivs i: Skåne
Projektperiod: 2017-09-01–2019-12-16
Budget: 1 351 000 kr varav Tillväxtverket 878 475 kr
Kontaktperson: Olof Eriksson, Coompanion Skåne
Handläggare: Vukica Bosnjak, Tillväxtverket
Läs mer: skane.coompanion.selänk till annan webbplats

Företagande på lika villkor (Främja nyanländas företagande på Hälsingekusten)

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet informerar om och marknadsför det företagsfrämjande systemet, och stärker entreprenörskapet hos personer med invandrarbakgrund genom att erbjuda rådgivning och handledning under hela processen – från idé till registrering. Inkludera utan att markera.
Projektägare: Söderhamns kommuns näringslivsenhet Faxepark i samverkan med Hudiksvalls Näringslivs AB, Nordanstigs näringslivskontor, Arbetsförmedlingen i Södra och Norra Hälsingland, Hälsinglands Utbildningsförbund (Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn och Nordanstig), Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvall, Coompanion, Caflin AB, ALMI Företagspartner GävleDala AB samt Chamber Trade Sweden.
Projektet drivs i: Gävleborg
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 9 250 175 kr varav Tillväxtverket 6 012 614 kr
Kontaktperson: Maria Svensson, Söderhamns kommun
Handläggare: Ida Asp, Tillväxtverket
Läs mer: söderhamn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Stockholm

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet stärker kunskapen om företagande och ger nya nätverk till nyanlända som vill starta och driva företag i Sverige. Projektet ger också fortsatt stöd till nyanlända som startat företag i det tidigare snabbspårsprojektet.
Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-05-03–2019-07-31
Budget: 5 481 542 kr varav Tillväxtverket 3 563 003 kr
Kontaktperson: Helen Andersson, Almi Företagspartner
Handläggare: Vukica Bosnjak, Tillväxtverket

Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drivs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Handläggare: Nina Dahlman, Tillväxtverket
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända

Vad? Mentorsprogram ­– varje projektdeltagare matchas ihop med en mentor som stöttar och vägleder deltagaren utifrån dennes behov. Mentorerna är lokala företagare med etablerat nätverk inom det lokala näringslivet. Projektdeltagare och mentorer träffas löpande under ett år. Projektet drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
Projektägare: NFC Service AB i Västra Götaland
Projektet drivs i: Västra Götaland
Projektperiod: 2017-06-19–2019-12-16
Budget: 5 910 000 kr varav Tillväxtverket 3 750 000 kr
Kontaktperson: Goran Rajkovic, NFC Service AB i Västra Götaland
Handläggare: Vukica Bosnjak, Tillväxtverket
Läs mer: mentor4entrepreneurs.selänk till annan webbplats

Metodutveckling för framgångsrika generationsskiften

Vad? Utveckling av en metod som underlättar generationsskiften i företag som riskerar att läggas ned och som underlättar för nyanlända med förmåga och erfarenheter av företagande i högre utsträckning att ta över dessa företag.
Projektägare: Nyanlänt Företagande AB
Projektet drivs i: Kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland
Projektperiod: 2019-02-21–2019-12-31
Budget: 980 000 kr varav Tillväxtverket 784 000 kr
Kontaktperson: Hans Hallengren, Nyanlänt Företagande AB
Läs mer: nyanlantforetagande.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt Ester, Dynamiskt företagande bland nyanlända kvinnor

Vad? Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. Ett entreprenörsprogram och en mikrofinanslösning som ska möjliggöra för kvinnor som lever i utanförskap att starta småföretag och komma ur bidragsberoende och in i hållbar försörjning. Projektet erbjuder projektdeltagare visst ekonomiskt stöd under de första sex månaderna efter registrering av företag, vilket kompletterar starta eget-bidraget.
Projektägare: Stiftelsen Ester
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-06-16–2019-12-16
Budget: 5 152 073 kr varav Tillväxtverket 3 232 174 kr
Kontaktperson: Linn Ney, Stiftelsen Ester
Handläggare: Nina Dahlman, Tillväxtverket
Läs mer: stiftelsenester.selänk till annan webbplats

Snabbspår Norr för entreprenörer

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning – en företagarskola och starta eget-introduktion på lätt svenska (digitalt och fysiskt) för att öka kunskapen, inspirera och nätverka kring ämnet Att driva företag i Sverige.
Projektägare: Almi Företagspartner Nord
Projektet drivs i: Västerbotten och Norrbotten
Projektperiod: 2017-06-01–2019-12-19
Budget: 3 616 281 kr varav Tillväxtverket 2 350 584 kr
Kontaktperson: Torbjörn Edvall, Almi Företagspartner Nord
Handläggare: Ida Asp, Tillväxtverket
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet erbjuder nyanlända som vill driva egen verksamhet kursverksamhet, handledning, studiebesök och möten med förebilder.
Projektägare: Företagarna/Nyanlänt Företagande AB
Projektet drivs i: Kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland
Projektperiod: 2017-05-31–2019-12-31
Budget: 5 406 900 kr varav Tillväxtverket 3 468 900 kr
Kontaktperson: Ove Jansson, Företagarna/Nyanlänt Företagande AB
Handläggare: Nina Dahlman, Tillväxtverket
Läs mer: nyanlantforetagande.selänk till annan webbplats

SweCom

Vad? En webbaserad utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med ett mentorsprogram. Den digitala plattformen ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.
Projektägare: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro
Projektperiod: 2017-08-01–2018-10-19
Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr
Kontaktperson: Amir Almaleh, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Handläggare: Ida Asp, Tillväxtverket
Läs mer: yumpzone.comlänk till annan webbplats

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum
Handläggare: Vukica Bosnjak, Tillväxtverket
Läs mer: nyföretagarcentrum.comlänk till annan webbplats

Uppväxlat Fast Track

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Företagarskola med olika branschinriktningar som exempelvis Grönt företagande, Tjänsteproduktion, Kreativa näringar, Socialt företagande, Matinriktat företagande, Innovation samt Export/import.
Projektägare: Göteborgs Stad Västra Hisingen
Projektet drivs i: Västra Götaland
Projektperiod: 2017-09-01–2019-12-16
Budget: 6 520 380 kr varav Tillväxtverket 4 238 247 kr
Kontaktperson: Samira Savarani, Göteborgs Stad Västra Hisingen
Handläggare: Ida Asp, Tillväxtverket

I vår Sverigekarta är projekten sorterade per region så att du lätt kan hitta ett projekt nära dig.

Slutkonferens 26 mars 2020

Den 26 mars bjuder vi in till slutkonferens för regerings­uppdraget Främja nyanländas företagande. 

Då delar vi med oss av den kunskap och de erfarenheter vi samlat på oss fram till idag. Hur kan vi förbättra förutsättningarna för utrikes födda som kan och vill starta nya företag? Hur arbetar vi för att alla ska kunna ta del av de insatser som finns? Hur öppnar vi upp för nya företag?

Konferensen vänder sig till dig som är företagsrådgivare, förtroendevald eller tjänsteperson med intresse för nyanländas företagande på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer om konferensen i vårt kalendarium, anmälan öppnar i mitten av januari.

Uppföljning av projektens resultat

På en övergripande nivå kan vi se att programmet skapar förbättrade förutsättningar för målgruppen att starta och driva företag. Programmet bidrar också till kunskap och nätverk som gör målgruppen mer redo att starta företag - även om det inte sker under projekttiden.

Under programperioden lämnar projekten tre delrapporter och en slutrapport kring sitt genomförande. Resultat och effekter av programmet blir synliga framförallt på längre sikt, men nedan sammanfattas vad som framkommit i samband med projektens delrapporteringar.

Första uppföljning våren 2018

 Vid den första uppföljningen konstaterades bl.a. att:

 • Projekten har kommit igång men senare än planerat.
 • Strukturella hinder och svårigheter med rekrytering.
 • Osäkert om projekten kommer nå uppsatta mål.
 • 52 företag som startats av deltagare i projekten.
 • Konkret nytta för projektdeltagare:
  - Ökad kunskap om företagande i Sverige.
  - Stärkt självkänsla och motivation.
  - Utökat nätverk.

Läs mer: Främja nyanländas företagande, Utvärdering av projekten, Delrapport 1PDF

Andra uppföljning hösten 2018

Vid den andra uppföljningen konstaterades bl.a. att:

 • Projekten ligger nu i fas med projektplanen.
 • Det görs målgruppsinriktade justeringar av metoder och arbetssätt.
 • Rekryteringen av deltagare fungerar bättre men är tidskrävande.
 • Projekten samarbetar med varandra och andra insatser.

Projektens resultat på individnivå:

 • Deltagarna har fått ökad kunskap om företagande.
 • Deltagarna har fått ett ökat nätverk med etablerade företagare.
 • Ökade kunskaper i det svenska språket.
 • 423 nya företag har startats av projektdeltagare.
 • Projektdeltagarna har som ambition att starta företag i framtiden.

Projektens resultat på organisationsnivå:

 • Projektägarna har fått ökad kunskap om målgruppen och dess förutsättningar.
 • Olika förutsättningar för att implementera projektens metoder i ordinarie verksamhet.

Projektens resultat på systemnivå: 

 • Strukturella hinder synliggörs, t.ex. lagar och regler, svårighet att få finansiering för att starta företag.
 • Samverkan mellan projekten samt mellan projekten och andra aktörer.
 • Systematiserad samverkan mellan centrala aktörer svårt att uppnå.

Läs mer: Främja nyanländas företagande, Utvärdering av projekten, Delrapport 2PDF

Tredje uppföljning våren 2019

Våren 2019 har programmet för att främja företagande bland nyanlända pågått i knappt ett och ett halvt år och närmar sig sin avslutande fas. Genomförandet har kommit ikapp efter initiala förseningar och projekten ligger nu i fas med tidsplanen. Projekten fortsätter att utveckla sina metoder och arbetssätt för att bättre möta målgruppens behov och samtidigt hantera utmaningar kopplat till bland annat rekryteringen av deltagare.

I augusti 2018 breddades programmets målgrupp från att tidigare ha omfattat endast nyanlända till att nu omfatta både nyanlända och utrikes födda. Breddningen av målgruppen har till viss del underlättat rekryteringen av deltagare till projekten. Projekten har fått en större rekryteringsbas då de kan vända sig till både nyanlända och utrikes födda.

Så här långt har 4 100 deltagare påbörjat fördjupade insatser och 643 företag har startats av deltagare. Två av projekten (Gemensamt snabbspår för företagande och Underlätta för Nyanlända att starta företag i Sverige II) står för majoriteten av programmets totala antal deltagare och cirka 80 procent av antalet startade företag.

Av de nya företagen har 30 procent startats av kvinnor och 70 procent har startats av män. Fördelningen mellan kvinnor och män som deltagit i fördjupade insatser är 33 procent kvinnor och 67 procent män.

Programmet fortsätter att generera resultat på organisationsnivå i form av ökad kunskap om målgruppen och därmed bättre anpassade insatser till målgruppen samt stärkta samarbeten med andra relevanta aktörer såsom SFI, banker och företagsfrämjande aktörer.

Det går att se ett antal återkommande framgångsfaktorer i genomförandet av projekten. Det handlar om att:

 • Använda flera olika kanaler för rekrytering av deltagare.
 • Genomföra utbildningsinsatser med individfokus som utgår från projektdeltagarnas förutsättningar och behov.
 • Fortsatt stöd till deltagare efter projektslut.

Programgenomförandet påverkas även av ett antal utmaningar. Bland dessa finns:

 • Strukturella hinder för nyanländas företagande.
 • Resurskrävande rekrytering av deltagare.
 • Målgruppen nyanlända är heterogen och har olika förutsättningar och behov.

Läs mer: Främja nyanländas företagande, Utvärdering av projekten, Delrapport 3PDF

Mer än 600 företag startade hittills

Läs vår nyhet i samband med Järvaveckan 2019 om antal startade företag inom uppdraget Främja nyanländas företagande: Nyanlända startade drygt 600 företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.