Tillväxtverket

Västra Götaland

I Västra Götaland finansierar vi inom pågående regeringsuppdrag fem projekt med inriktning på nyanländas företagande och ett projekt med inriktning på utrikes födda kvinnors företagande.

Projekt kring nyanländas företagande

Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drivs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända

Vad? Mentorsprogram ­– varje projektdeltagare matchas ihop med en mentor som stöttar och vägleder deltagaren utifrån dennes behov. Mentorerna är lokala företagare med etablerat nätverk inom det lokala näringslivet. Projektdeltagare och mentorer träffas löpande under ett år. Projektet drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
Projektägare: NFC Service AB i Västra Götaland
Projektet drivs i: Västra Götaland
Projektperiod: 2017-06-19–2019-12-16
Budget: 5 910 000 kr varav Tillväxtverket 3 750 000 kr
Kontaktperson: Goran Rajkovic, NFC Service AB i Västra Götaland
Läs mer: mentor4entrepreneurs.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweCom

Vad? En webbaserad utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med ett mentorsprogram. Den digitala plattformen ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.
Projektägare: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro
Projektperiod: 2017-08-01–2018-10-19
Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr
Kontaktperson: Amir Almaleh, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Läs mer: yumpzone.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum
Läs mer: nyföretagarcentrum.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Uppväxlat Fast Track

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Företagarskola med olika branschinriktningar som exempelvis Grönt företagande, Tjänsteproduktion, Kreativa näringar, Socialt företagande, Matinriktat företagande, Innovation samt Export/import.
Projektägare: Göteborgs Stad Västra Hisingen
Projektet drivs i: Västra Götaland
Projektperiod: 2017-09-01–2019-12-16
Budget: 6 520 380 kr varav Tillväxtverket 4 238 247 kr
Kontaktperson: Samira Savarani, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Projekt kring utrikes födda kvinnors företagande

Trappa upp nationellt

Vad? Ett projekt för att etablera Yalla Trappans koncept och metoder i de fem deltagande regionerna för att etablera nya kooperativa företag samt stärka befintliga arbetskooperativ för utrikes födda kvinnor. Syftet är också att öka sysselsättning och företagande hos utrikesfödda kvinnor genom kooperativt företagande, anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser såsom utbildning och studiecirklar.
Projektägare: Coompanion Sverige ekonomisk förening
Projektet drivs i: Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Karlshamn), Dalarna (Borlänge), Jönköping (Jönköpings kommun, Öxnehaga), Västerbotten (Skellefteå) och Västra Götaland (Fyrbodal-Mellerud).
Projektperiod: 2019-01-01–2020-12-31
Budget: 18 223 591 kr varav Tillväxtverket 13 955 991 kr
Kontaktperson: Jenny Kowalewski, Coompanion  

Klicka på de gröna flikarna ovan för att veta mer om projekten.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.