Tillväxtverket

Stockholm

I Stockholm finansierar vi inom pågående regeringsuppdrag sju projekt med inriktning på nyanländas företagande och fyra projekt med inriktning på utrikes födda kvinnors företagande.

Projekt kring nyanländas företagande

Care of Business

Vad? Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. En accelerator kombinerat med ett investeringsprogram för entreprenörer. Projektet kopplar ihop projektdeltagare med investerare i projektägarens nätverk.
Projektägare: Impact Invest Scandinavia AB
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-08-07–­2019-08-30
Budget: 3 853 274 kr varav Tillväxtverket 1 995 000 kr
Kontaktperson: Ruth Brännvall, Impact Invest Scandinavia AB
Läs mer: careofbusiness.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Stockholm

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet stärker kunskapen om företagande och ger nya nätverk till nyanlända som vill starta och driva företag i Sverige. Projektet ger också fortsatt stöd till nyanlända som startat företag i det tidigare snabbspårsprojektet.
Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-05-03–2019-07-31
Budget: 5 481 542 kr varav Tillväxtverket 3 563 003 kr
Kontaktperson: Helen Andersson, Almi Företagspartner
Läs meralmi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drivs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt Ester, Dynamiskt företagande bland nyanlända kvinnor

Vad? Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. Ett entreprenörsprogram och en mikrofinanslösning som ska möjliggöra för kvinnor som lever i utanförskap att starta småföretag och komma ur bidragsberoende och in i hållbar försörjning. Projektet erbjuder projektdeltagare visst ekonomiskt stöd under de första sex månaderna efter registrering av företag, vilket kompletterar starta eget-bidraget.
Projektägare: Stiftelsen Ester
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-06-16–2019-12-16
Budget: 5 152 073 kr varav Tillväxtverket 3 232 174 kr
Kontaktperson: Linn Ney, Stiftelsen Ester
Läs mer: stiftelsenester.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet erbjuder nyanlända som vill driva egen verksamhet kursverksamhet, handledning, studiebesök och möten med förebilder.
Projektägare: Företagarna/Nyanlänt Företagande AB
Projektet drivs i: Kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland
Projektperiod: 2017-05-31–2019-12-31
Budget: 5 406 900 kr varav Tillväxtverket 3 468 900 kr
Kontaktperson: Ove Jansson, Företagarna/Nyanlänt Företagande AB
Läs mer: nyanlantforetagande.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweCom

Vad? En webbaserad utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med ett mentorsprogram. Den digitala plattformen ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.
Projektägare: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro
Projektperiod: 2017-08-01–2018-10-19
Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr
Kontaktperson: Amir Almaleh, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Läs mer: yumpzone.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum
Läs mer: nyföretagarcentrum.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Projekt kring utrikes födda kvinnors företagande

Bling

Vad? Projektet ska bidra till att bland annat få fler att våga starta företag genom mentorskap samt öka sysselsättning och företagandet bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. Projektet ska sprida Bling-modellen från Järva till fler orter såsom Sollentuna, Hässelby, Vällingby och området kring Skärholmen.
Projektägare: BLING, Bringing Locals into Innovation and Growth, samarbetspartner: lokala föreningar och arbetsgivare
Målgrupp: Utrikesfödda företagare, i synnerhet företagare bland kvinnor med utomeuropeisk bakgrund
Projektet drivs i: Stockholm
Projektperiod: 2018-10-18–2019-12-31
Budget: 3 874 800 kr varav Tillväxtverket 3 050 000 kr
Kontaktperson: Deqa Abukar, Bling
Läs mer: blingstartup.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Importhandboken

Vad? Projektet tar fram en uppdaterad version av en digital importhandbok (från 2013) som är tillgänglig online och kan användas som verktyg för att främja företagande och handel. Importhandboken vänder sig till dig som:

 • planerar att starta upp en importverksamhet,
 • planerar att starta ett företag där import ingår som en del av verksamheten, 
 • vill utveckla din import,
 • har allmänna frågor om import.

Den uppdaterade Importhandbokenlänk till annan webbplats blev klar hösten 2019. Projektet anordnar spridningsseminarier kring Importhandboken med lokala näringslivsaktörer och de aktörer som samarbetar med Tillväxtverket för att främja utrikesföddas företagande, inklusive nyanländas och utrikesfödda kvinnors företagande. Datum nedan:

 • 22 maj, Stockholm
 • 4 september, Göteborg
 • 17 oktober, Malmö
 • 17 oktober, Hudiksvall
 • 15 november, Jönköping
 • 20 november, Stockholm
 • 22 november, Göteborg
 • 3 december, Katrineholm
 • 6 december, Strängnäs
 • 10 december, Nyköping
Projektägare: Make Trade, i samverkan med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Care of Business Scandinavia - SIIN AB, Sveriges Industriförening, Hudiksvalls Näringslivs AB, Almi Företagspartner och NFC Service AB i Västra Götaland
Målgrupp: Utrikesfödda företagare, inklusive nyanlända samt utrikesfödda kvinnor som driver företag.
Projektet drivs i: Stockholm, men flera län kommer att vara berörda som t.ex. Gävleborg och Skåne.
Projektperiod: 2018-09-03–2019-12-31
Budget: 1 945 000 kr varav Tillväxtverket 1 555 000 kr
Kontaktperson: Charlotte Kalin, Make Trade
Läs mer: maketrade.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till nyföretagande för kvinnor med utomeuropeiskt ursprung (mentorskap)

Vad? Pilotprojektet ska ta fram en särskild inriktning inom mentorprogrammet med utomeuropeiskt födda kvinnor som målgrupp.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Stockholm (Järva, Huddinge/Botkyrka, Västerort, Haninge/Nynäshamn, Järfälla), Jönköping och Skåne (Malmö).
Projektperiod: 2018-11-01–2019-12-31
Budget: 2 782 000 kr varav Tillväxtverket 1 808 300 kr
Kontaktperson: Elisabet Sannas, Nyföretagarcentrum

Yalla Rinkeby 2.0

Vad? Projektet Yalla Rinkeby 2.0 syftar till att kraftigt utveckla befintlig och ny verksamhet i ett relativt nystartat arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Det bygger vidare på det man redan etablerat i Rinkeby och på konceptet som Yallatrappan i Malmö byggt upp. Det går ut på att engagera kvinnor med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden i utvecklingsprocesser med ASF och egenutvecklade metoder inom Yalla som grund.
Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Stockholms Län
Projektet drivs i: Stockholm (Rinkeby med närområden)
Projektperiod: 2019-01-01–2020-05-31
Budget: 7 728 275 kr varav Tillväxtverket 3 404 147 kr
Kontaktperson: Maria Aziz, Coompanion

Klicka på de gröna flikarna ovan för att veta mer om projekten.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.