Tillväxtverket

Skåne

I Skåne finansierar vi inom pågående regeringsuppdrag fyra projekt med inriktning på nyanländas företagande och ett projekt med inriktning på utrikes födda kvinnors företagande.

Projekt kring nyanländas företagande

Business Navigation in Sweden 2.0

Projektägare: Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö
Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända kvinnor som vill starta företag i Sverige tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare.
Projektet drivs i: Skåne
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Kontaktperson: Ann Sandström, Internationella kvinnoföreningen
Läs mer: ikf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Easy Business genom egenanställning

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet gör det lättare för nyanlända som vill driva egen verksamhet att snabbt komma igång med hjälp av så kallad egenanställning.
Projektägare: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne Ekonomisk Förening
Projektet drivs i: Skåne
Projektperiod: 2017-09-01–2019-12-16
Budget: 1 351 000 kr varav Tillväxtverket 878 475 kr
Kontaktperson: Olof Eriksson, Coompanion Skåne
Läs mer: skane.coompanion.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drivs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum
Läs mer: nyföretagarcentrum.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Projekt kring utrikes födda kvinnors företagande

Stöd till nyföretagande för kvinnor med utomeuropeiskt ursprung (mentorskap)

Vad? Pilotprojektet ska ta fram en särskild inriktning inom mentorprogrammet med utomeuropeiskt födda kvinnor som målgrupp.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Stockholm (Järva, Huddinge/Botkyrka, Västerort, Haninge/Nynäshamn, Järfälla), Jönköping och Skåne (Malmö).
Projektperiod: 2018-11-01–2019-12-31
Budget: 2 782 000 kr varav Tillväxtverket 1 808 300 kr
Kontaktperson: Elisabet Sannas, Nyföretagarcentrum

Klicka på de gröna flikarna ovan för att veta mer om projekten.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.