Tillväxtverket

Norrbotten

I Norrbotten finansierar vi inom pågående regeringsuppdrag två projekt med inriktning på nyanländas företagande och ett projekt med inriktning på utrikes födda kvinnors företagande.

Projekt kring nyanländas företagande

Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drivs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Snabbspår Norr för entreprenörer

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning – en företagarskola och starta eget-introduktion på lätt svenska (digitalt och fysiskt) för att öka kunskapen, inspirera och nätverka kring ämnet Att driva företag i Sverige.
Projektägare: Almi Företagspartner Nord
Projektet drivs i: Västerbotten och Norrbotten
Projektperiod: 2017-06-01–2019-12-19
Budget: 3 616 281 kr varav Tillväxtverket 2 350 584 kr
Kontaktperson: Torbjörn Edvall, Almi Företagspartner Nord
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt kring utrikes födda kvinnors företagande

Think B - Affärsutveckling för utrikes födda kvinnor

Vad? Projektet ska genom information och rådgivning inspirera och stötta utrikes födda kvinnors företagande så att de utvecklas och växer i omsättning och lönsamhet samt ökar kunskapen om hållbart företagande. Delmål är att synliggöra de stödfunktioner som erbjuds i den svenska modellen för näringslivsstöd. Projektet kommer att arbeta fördjupat med tillväxten i tio företag.
Projektägare: ALMI Företagspartner Nord AB
Målgrupp: Utrikes födda kvinnor som driver, äger eller har beslutmandat i små och medelstora företag i Norrbotten och har ambition och potential att växa och utveckla sitt företag och sig själv som företagsledare.
Projektet drivs i: Norrbotten
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-29
Budget: 2 021 044 kr varav Tillväxtverket 1 612 835 kr
Kontaktperson: Claudia Esberg, ALMI Företagspartner Nord AB 
Läs mer: almi.se/nordlänk till annan webbplats

Klicka på de gröna flikarna ovan för att veta mer om projekten.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.