Tillväxtverket

Jönköping

I Jönköping finansierar vi inom pågående regeringsuppdrag två projekt med inriktning på nyanländas företagande och fyra projekt med inriktning på utrikes födda kvinnors företagande.

Projekt kring nyanländas företagande

Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drivs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum
Läs mer: nyföretagarcentrum.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Projekt kring utrikes födda kvinnors företagande

Integration och kompetensförsörjning i Jönköpings län

Vad? Projektet har som syfte att stärka kompetensförsörjningen i Jönköpings län genom att förbättra integrationen. Projektet kommer att arbeta med det företagsfrämjande systemet för att säkerställa ett mer jämlikt stöd samt kartlägga utrikes födda kvinnors behov av stöd för att starta eget företag/ta sig ut på arbetsmarknaden.
Projektägare: Region Jönköpings län
Projektet drivs i: Jönköpings län
Projektperiod: 2019-01-01–2021-01-31
Budget: 4 922 962 varav Tillväxtverket finansierar 2 461 480
Kontaktperson: Peter Johansson, Region Jönköpings län
Läs mer: rjl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnliga entreprenörer

Vad? Starta eget-kurs samt nätverksinsatser för nyanlända kvinnliga entreprenörer i Mullsjö.
Projektägare: Mullsjö kommun
Projektet drivs i: Mullsjö kommun, Jönköpings län
Projektperiod: 2019-01-01–2019-06-30
Budget: 193 865 kr varav Tillväxtverket 150 000 kr
Kontaktperson: Axel Halje, Mullsjö kommun 

Stöd till nyföretagande för kvinnor med utomeuropeiskt ursprung (mentorskap)

Vad? Pilotprojektet ska ta fram en särskild inriktning inom mentorprogrammet med utomeuropeiskt födda kvinnor som målgrupp.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Stockholm (Järva, Huddinge/Botkyrka, Västerort, Haninge/Nynäshamn, Järfälla), Jönköping och Skåne (Malmö).
Projektperiod: 2018-11-01–2019-12-31
Budget: 2 782 000 kr varav Tillväxtverket 1 808 300 kr
Kontaktperson: Elisabet Sannas, Nyföretagarcentrum

Trappa upp nationellt

Vad? Ett projekt för att etablera Yalla Trappans koncept och metoder i de fem deltagande regionerna för att etablera nya kooperativa företag samt stärka befintliga arbetskooperativ för utrikes födda kvinnor. Syftet är också att öka sysselsättning och företagande hos utrikesfödda kvinnor genom kooperativt företagande, anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser såsom utbildning och studiecirklar.
Projektägare: Coompanion Sverige ekonomisk förening
Projektet drivs i: Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Karlshamn), Dalarna (Borlänge), Jönköping (Jönköpings kommun, Öxnehaga), Västerbotten (Skellefteå) och Västra Götaland (Fyrbodal-Mellerud).
Projektperiod: 2019-01-01–2020-12-31
Budget: 18 223 591 kr varav Tillväxtverket 13 955 991 kr
Kontaktperson: Jenny Kowalewski, Coompanion  

Klicka på de gröna flikarna ovan för att veta mer om projekten.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.