Tillväxtverket

Gävleborg

I Gävleborg finansierar vi inom pågående regeringsuppdrag fyra projekt med inriktning på nyanländas företagande och ett projekt med inriktning på utrikes födda kvinnors företagande.

Projekt kring nyanländas företagande

Företagande på lika villkor (Främja nyanländas företagande på Hälsingekusten)

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet informerar om och marknadsför det företagsfrämjande systemet, och stärker entreprenörskapet hos personer med invandrarbakgrund genom att erbjuda rådgivning och handledning under hela processen – från idé till registrering. Inkludera utan att markera.
Projektägare: Söderhamns kommuns näringslivsenhet Faxepark i samverkan med Hudiksvalls Näringslivs AB, Nordanstigs näringslivskontor, Arbetsförmedlingen i Södra och Norra Hälsingland, Hälsinglands Utbildningsförbund (Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn och Nordanstig), Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvall, Coompanion, Caflin AB, ALMI Företagspartner GävleDala AB samt Chamber Trade Sweden.
Projektet drivs i: Gävleborg
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 9 250 175 kr varav Tillväxtverket 6 012 614 kr
Kontaktperson: Maria Svensson, Söderhamns kommun

 Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drivs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweCom

Vad? En webbaserad utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med ett mentorsprogram. Den digitala plattformen ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.
Projektägare: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro
Projektperiod: 2017-08-01–2018-10-19
Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr
Kontaktperson: Amir Almaleh, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Läs mer: yumpzone.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum
Läs mer: nyföretagarcentrum.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt kring utrikes födda kvinnors företagande

Accelerate your business

Vad? Accelerate your business har som syfte att utveckla företag som ägs och drivs av utrikes födda kvinnor. Utöver den specifika målgruppen innebär arbetet att utveckla näringslivskontoren, företagsfrämjande aktörer samt civilsamhället i Region Gävleborg.

Målet med projektet är att företagen ska bli medskapare till dagens produkter och tjänster inom teknik och internationalisering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dessutom vill projektet bidra till att skapa ett lokalt ekosystem som präglas av mångfald, detta genom att höja kompetensen hos näringslivskontoren och de företagsfrämjande aktörer som finns i regionen.

Följande metoder kommer användas för att uppnå målen där det ingår fyra till fem näringslivskontor och 25 företagare:

  • Nätverk - Nätverka med samarbetspartners, identifiera key partners, marknadsföra för att lokalisera företagen.
  • Kontakt - Etablera kontakt med företagen i samarbete med de lokala näringslivskontoren. Här görs även en behovsinventering som blir grund för de affärsutvecklingsaktiviteter som kommer genomföras. Exempel på aktiviteter är utbildningar samt workshops.
  • Strategier - Utifrån behoven hos företagen tas en affärsutvecklings- och eventplan fram. Projektet kommer bland annat erbjuda ett globalt mentorsprogram som kommer att arbeta med matchmaking mellan företagen och affärskvinnor i andra länder.
  • Genomförande - Implementering av affärsutvecklingsprogram med inriktning mot teknik och internationalisering.
  • Tillväxt - Hållbar tillväxt.

Projektägare: Hudiksvalls Näringslivs AB
Målgrupp: Företag som ägs/drivs av utrikes födda kvinnor, näringslivskontoren i Region Gävleborg, företagsfrämjande aktörer och civilsamhället.
Projektet drivs i: Gävleborg
Projektperiod: 2019-11-01–2021-10-31
Budget: 5 000 000 kr varav Tillväxtverket 4 000 000
Kontaktperson: Mitalee Kotak, Hudiksvalls Näringslivs AB

Klicka på de gröna flikarna ovan för att veta mer om projekten.



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.