Tillväxtverket

Gävleborg

I Gävleborg finansierar vi inom pågående regeringsuppdrag fyra projekt med inriktning på nyanländas företagande.

Projekt kring nyanländas företagande

Företagande på lika villkor (Främja nyanländas företagande på Hälsingekusten)

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet informerar om och marknadsför det företagsfrämjande systemet, och stärker entreprenörskapet hos personer med invandrarbakgrund genom att erbjuda rådgivning och handledning under hela processen – från idé till registrering. Inkludera utan att markera.
Projektägare: Söderhamns kommuns näringslivsenhet Faxepark i samverkan med Hudiksvalls Näringslivs AB, Nordanstigs näringslivskontor, Arbetsförmedlingen i Södra och Norra Hälsingland, Hälsinglands Utbildningsförbund (Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn och Nordanstig), Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvall, Coompanion, Caflin AB, ALMI Företagspartner GävleDala AB samt Chamber Trade Sweden.
Projektet drivs i: Gävleborg
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 9 250 175 kr varav Tillväxtverket 6 012 614 kr
Kontaktperson: Maria Svensson, Söderhamns kommun

 Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drivs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Läs mer: almi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SweCom

Vad? En webbaserad utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med ett mentorsprogram. Den digitala plattformen ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.
Projektägare: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Projektet drivs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro
Projektperiod: 2017-08-01–2018-10-19
Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr
Kontaktperson: Amir Almaleh, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Läs mer: yumpzone.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet ger nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förbereda och stötta dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tar del av utbildning och rådgivning efter behov.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drivs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum
Läs mer: nyföretagarcentrum.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt kring utrikes födda kvinnors företagande

Affärsutveckling i företag som drivs av utrikes födda kvinnor

Vad? Pilotprojektet syftar till utveckling av företag som ägs och drivs av utrikes födda kvinnor och till utveckling av det företagsfrämjande systemet i regionen. Projektet arbetar med en kartläggning av företag som drivs/ägs av utrikes födda kvinnor som vill växa med acceleratorer inom teknik och internationalisering. Affärsutveckling kopplat till acceleratorer som går in mot teknik och internationalisering, som ska ge entreprenörerna verktyg och metoder som väsentligt ökar deras utvecklingstakt och sannolikheten att snabbt nå framgång. Arbetet med det företagsfrämjande systemet, för att säkerställa ett mer jämlikt stöd kommer att innebära:

  • Affärsrådgivning för företag som drivs av utrikes födda kvinnor med spets mot teknik och internationalisering.
  • Att föreslå, utveckla och anpassa stöd och rådgivning i nära samarbete med målgruppen.
  • Utveckla nätverk och samverkan för att bättre nå ut till målgruppen med befintligt stöd.
  • Vidareutveckla och skala upp beprövade metoder för affärsutveckling på strukturnivå.

Projektägare: Hudiksvalls näringslivs AB
Målgrupp: Företag som ägs/drivs av utrikes födda kvinnor, Näringslivskontoren i Region Gävleborg, företagsfrämjande aktörer och civilsamhället.
Projektet drivs i: Gävleborg
Projektperiod: november 2019 – oktober 2021
Budget: 5 000 000 kr
Kontaktperson: Mitalee Kotak, Hudiksvalls näringslivs AB
Handläggare: Ida Asp, Tillväxtverket

Klicka på de gröna flikarna ovan för att veta mer om projekten.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.