Tillväxtverket

Öppna upp för nya företag!

På de här sidorna kan du som arbetar med företagsrådgivning och näringslivsfrågor få tips om hur du kan arbeta med utrikes födda.

Under drygt två år arbetade 13 pilotprojekt ledda av offentliga och ideella organisationer i i hela landet med att främja företagande bland nyanlända. Ta del av deras kunskap och erfarenheter!

Framgångsfaktorer i pilotprojekten

Ann Sandström

Inspirera

Förebilder och ambassadörskap var i fokus i projektet Business Navigation in Sweden 2.0.

Maroun Aoun

Erbjud nätverk

Almi erbjöd nätverk och individuell rådgivning för att fler skulle kunna starta företag.

Samira Savarani

Ge långsiktigt stöd

Projektet Uppväxlat Fast Track har gjort det möjligt för nyanlända att snabbare komma igång med sitt företagande.

Petya Thorne

Personlig vägledning

Individuell coachning, utbildning och samarbete med investerare var nycklar till framgång för projektet Care of Business.

En kvinna pratar inför fyra kollegor som sitter vid deras datorer.

Använd fler kanaler

En väl fungerande strategi för rekrytering är det första viktiga steget till att nå utrikes födda som vill bli nya företagare.

En kvinna pratar inför fyra kollegor som sitter vid deras datorer.

Så kan du jobba

Här är tipsen på hur du kan jobba för att nå ut med dina insatser till utrikes födda som vill starta och driva företag i Sverige.

Öppna upp för nya företag - livesändning

Torsdagen den 26 mars 2020 höll Tillväxtverket lärkonferens om nyanländas företagande. Nya förutsättningar på grund av corona gjorde att vi i stället för en heldagskonferens ställde om till en timmas livesändning med förinspelat material och gäster i studion.

I sändningen behandlade vi frågor om hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta effektivt med målgruppen utrikes födda företagare.

Se livesändningen från den 26 mars, 60 minuter

Erfarenheter och lärdomar - filmer

I de här filmerna får du möta både de som varit projektledare och de som deltagit. De ger tips, delger sina erfarenheter och berättar om vilken nytta de haft av projekten!

Möt Ayda ALrify

Ayda ALrify från Syrien deltog i projektet Business Navigation i Malmö. Hon grundade Aida Fitness, ett gym för kvinnor.

Film: Utrikes födda startar företag - Ayda ALrify, 2,15 minuter

Så gjorde Almi

Så gjorde Almi i sitt projekt för att Främja nyanländas företagade. Få tips och ta del av deras erfarenheter om hur du kan jobba.

Film: Så kan du jobba med utrikesfödda - Almi, 2,5 minuter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så gjorde Nyföretagar­centrum

Så gjorde Nyföretagar­centrum i sitt projekt för att Främja nyanländas företagade. Få tips och ta del av deras erfarenheter!

Film: Så kan du jobba med utrikes födda - Nyföretagarcentrum, 2,59 minuter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av projekten

Uppdraget Främja nyanländas företagande engagerade 13 projekt med 4 310 deltagare under åren 2016-2019. Vid slutrapporteringen hade uppdraget gett upphov till 935 nya företag.

Ramboll Management Consulting följde projekten under drygt två år: Främja nyanländas företagande - Slutrapport

Läs mer om projektens arbete under Avslutade uppdrag.

Regeringsuppdraget

Vi arbetade med regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande under åren 2016-2019. Uppdraget breddades under tiden till att omfatta en bredare grupp av utrikes födda.

Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige, 2016–2019 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Ändring av uppdrag – Breddning av målgrupp Pdf, 707.4 kB.