Tillväxtverket

Främja företagande bland nyanlända

13 projekt fick finansiering för att främja företagande bland nyanlända i 19 län och regioner. Projekten inriktades på företagsfrämjande insatser.

Åtta av projekten har deltagit i Tillväxtverkets tidigare insats Snabbspår för nyanlända företagare.

Här är projekten som fick finansiering

SweCom- Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum.

Lanserade SweCom-plattformen The Swedish Compass for New Companies, en portal som underlättar för nyanlända som vill starta företag.

Projektet drevs i Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

Kontaktperson: Amir Almaleh

Snabbspår Norr för entreprenörer - Almi Företagspartner Nord

Företagarskola på lätt svenska skulle få kunskap, inspirera och nätverka kring ämnet Att driva företag i Sverige.

Projektet drevs i Västerbotten och Norrbotten.

Kontaktperson: Torbjörn Edvall

Business Navigation in Sweden 2.0 - Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö

Nyanlända kvinnor som ville starta företag fick tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare.

Projektet drevs i Skåne.

Kontaktperson: Ann Sandström

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Stockholm - ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland.

Genom projektet stärktes kunskapen om företagande och nya nätverk hos nyanlända som ville starta och driva företag i Sverige och ger fortsatt stöd till de nyanlända som faktiskt startat företag i det tidigare snabbspårsprojektet.

Projektet drevs i Stockholms län.

Kontaktperson: Helen Andersson 

Underlätta för Nyanlända att starta företag i Sverige II - Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Information och rådgivning på engelska gentemot målgruppen.

Projektet drevs i Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Kontaktperson: Harry Goldman

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0 - Företagarna/ Nyanlänt Företagande AB

Kursverksamhet, handledning, studiebesök och möte med förebilder.

Projektet drevs i kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland.

Kontaktperson: Ove Jansson

Easy Business genom egenanställning - Coompanion Kooperativ utveckling Skåne Ekonomisk Förening

Projektet skulle göra det lättare för nyanlända som ville driva egen verksamhet att snabbt komma igång med hjälp av så kallad egenanställning.

Projektet drivs i Skåne.

Kontaktperson: Olof Eriksson

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända - NFC Service AB i Västra Götaland

Mentorprogram för nyanlända som ville starta företag som drevs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Projektet drevs i Västra Götaland.

Kontaktperson: Goran Rajkovic

Projekt Ester, Dynamiskt företagande bland nyanlända kvinnor - Stiftelsen Ester

Ett entreprenörsprogram och en mikrofinanslösning som skulle möjliggöra för kvinnor som lever i utanförskap att starta småföretag och komma ur bidragsberoende och in i hållbar försörjning.

Projektet drevs i Stockholm.

Kontaktperson: Linn Ney

Uppväxlat Fast Track - Göteborgs Stad Västra Hisingen

Projektet erbjudöd branschsegmenterade moduler kopplade till hur man startar och driver företag i Sverige.

Projektet drevs i Västra Götaland.

Kontaktperson: Ann-Louise (Annie) Hohlfält

Care of Business - Impact Invest Scandinavia - SIIN AB

En accelerator kombinerat med ett investeringsprogram för entreprenörer.

Projektet drevs i Blekinge, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Östergötland.

Kontaktperson: Ruth Brännvall

Gemensamt snabbspår för företagare - ALMI Företagspartner AB (moderbolaget)

Projektet arbetar med företagarskola på lätt svenska, onlinerådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.

Projektet drevs i hela Sverige.

Kontaktperson: Maroun Aoun

Företagande på lika villkor (Främja nyanländas företagande på Hälsingekusten) - Söderhamns kommuns näringslivsenhet

Projektets syfte var att med Bollnäsmodellen som utgångspunkt och näringslivskontoren som mötesplats underlätta för fler människor med invandrarbakgrund att starta hållbara företag.

Projektet drivs i Gävleborg.

Kontaktpersoner:  Maria Svensson

Kontakt

Helena Nyberg Brehnfors
Enhetschef Entreprenörskap
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Lejla Babajic Löfgren
Projektledare Främja nyanländas företagande
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se