Tillväxtverket
Ung kvinna

Utrikes födda och företagande

Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar. Därför arbetar vi med att göra det enklare för utrikes födda som vill kunna försörja sig som företagare i Sverige.

Vi på Tillväxtverket vet att utrikes födda har en stor potential att driva företag med stark tillväxt. Företagargruppen utrikes födda anställer allt fler och ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor är betydligt större än i företag som leds av män.

Men utrikes födda möter utmaningar i högre grad än andra i att etablera sig genom företagande. För att ge förutsättningar för fler konkurrenskraftiga företag är vårt mål att säkerställa att de utrikes födda som kan och vill starta nya och utveckla befintliga företag ska kunna ta del av de insatser som finns och att de ska kunna göra det på lika villkor.

Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart företagsfrämjande för företagargruppen utrikes födda. Genom att bygga och sprida kunskap, möjliggöra nätverk och genom att finansiera projekt gör vi det enklare för utrikes födda att kunna försörja sig som företagare i Sverige.

På så sätt kommer fler att vilja, kunna och våga starta företag och vi bidrar till hållbar tillväxt i hela landet.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 63