Tillväxtverket

Utrikes födda och företagande

Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar. Därför arbetar vi med att göra det enklare för utrikes födda som vill kunna försörja sig som företagare i Sverige.

Vi på Tillväxtverket vet att utrikes födda har en stor potential att driva företag med stark tillväxt. Företagargruppen utrikes födda anställer allt fler och ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor är betydligt större än i företag som leds av män.

Men utrikes födda möter utmaningar i högre grad än andra i att etablera sig genom företagande. För att ge förutsättningar för fler konkurrenskraftiga företag är vårt mål att säkerställa att de utrikes födda som kan och vill starta nya och utveckla befintliga företag ska kunna ta del av de insatser som finns och att de ska kunna göra det på lika villkor.

Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart företagsfrämjande för företagargruppen utrikes födda. Genom att bygga och sprida kunskap, möjliggöra nätverk och genom att finansiera projekt gör vi det enklare för utrikes födda att kunna försörja sig som företagare i Sverige.

På så sätt kommer fler att vilja, kunna och våga starta företag och vi bidrar till hållbar tillväxt i hela landet.

För närvarande har Tillväxtverket två pågående regeringsuppdrag som syftar till att främja företagande bland utrikes födda – ett riktat till nyanlända kvinnor och män, och ett riktat till utrikes födda kvinnor.

Processtöd för dig som driver projekt med specifika målgrupper

Driver du projekt med specifika målgrupper och vill utveckla ditt arbetssätt och nå fler deltagare? Här hittar du ett processtöd som vi har tagit fram tillsammans med We Link Sweden som du kan använda för att utveckla hela processen, från planering till utvärdering av projektet.

I filmen beskriver Nina Dahlman, projektledare på Tillväxtverket varför och för vem vi har tagit fram stödet. Lycka till med ditt projekt!

Till processtödet

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 63Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.