Tillväxtverket
Ung kvinna

Utrikes födda och företagande

Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar. Därför arbetar vi med att göra det enklare för utrikes födda som vill försörja sig som företagare i Sverige.

Vi på Tillväxtverket vet att utrikes födda har en stor potential att driva företag med stark tillväxt. Utrikes födda anställer allt fler och ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor är betydligt större än i företag som leds av män.

Tyvärr möter de också utmaningar i högre grad än andra när de vill etablera sig som företagare. Det vill vi ändra på, den som vill och har förmågan ska kunna starta och driva företag och ta del av de stöd och inatser som finns oavsett kön eller bakgrund.

Öppna upp för nya företag!

Med de projekt vi stödjer och finansierar öppnar vi upp för ett företagande med bredd och variation. När vi gör det enklare för kvinnor och utrikes födda att försörja sig som företagare får Sverige fler företagare som vill kan och vågar starta och driva hållbara företag, och det jobbar vi för på Tillväxtverket.

Tre personer framför en whiteboard.

Utrikes födda kvinnors företagande

Nyanlända kvinnor startar företag i lägre utsträckning än män. Det är också svårare att nå ut till utrikes födda och nyanlända kvinnor med insatser och information. Därför startades 13 nya projekt med syfte att främja utrikes födda kvinnors företagande.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Att öppna upp för nya företag

– I Tillväxtverkets projekt har olika praktiska metoder kunnat testas. Det har ökat kunskapen om utrikes födda, vilket har varit till stor nytta för de som jobbar med att främja företagande säger Erica Iseborn, utvärderare på Ramboll Management Consulting

Mångfald i näringslivet

Vem driver företag i Sverige? Är det kvinnor eller män och har de svensk eller utländsk bakgrund? Statistiken i den här filmen visar att mångfalden i näringslivet ökar.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Checklista

Checklistan samlar lärdomar och framgångs­faktorer från företags­främjande projekt riktade till nyanlända och utrikes födda som vill starta företag.

Kontakt

Lejla Babajic Löfgren
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 63