Tillväxtverket

Upphandling med sociala hänsyn

Du som driver ett socialt företag har stora möjligheter att göra affärer med offentlig sektor genom upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, understryker betydelsen av att offentliga aktörer använder sig av sociala hänsyn och reserverad upphandling. Tanken är att inköp i offentlig sektor också ska uppnå sociala vinster. Det kan till exempel ge möjligheten att ställa krav på en leverantör att anställa eller ge praktikplatser till personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

I en reserverad upphandling ska uppdraget reserveras för företag där minst 30 procent av de sysselsatta har en funktionsnedsättning eller svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Den vara eller tjänst som ska köpas in kan vara vad som helst.

Om du vill veta mer om upphandling och hur du kan göra ett bra anbud så kan du använda dig av ”Anbudsskolan för sociala företag”. Ibland genomförs utbildningar i Anbudsskolan men utbildningsmaterialet fungerar bra som en checklista även när själv du ska göra ett anbud.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.