Tillväxtverket

Västra Götalands­regionen

Projektet i Västra Götaland ska bidra till ett mer socialt hållbart utvecklingsarbete ioch främja entreprenörskap, ett ökat ansvarstagande för en socialt hållbar utveckling och bidra till att minska utanförskap och segregation.

Projektet bidrar till ett mer socialt hållbart utvecklingsarbete i Västra Götaland och främjar entreprenörskap, ett ökat ansvarstagande för en socialt hållbar utveckling och bidrar till att minska utanförskap och segregation. De arbetsintegrerande sociala företagen utgör meningsfulla arbetsplatser och skapar unika utvecklingsmöjligheter för några av de allra mest utsatta grupperna av människor i regionen.

Aktiviteter

Projektet kommer att bidra till affärsutveckling och en ökad hållbarhet för regionens arbetsintegrerande sociala företag, samt stärka företagens förmåga att synliggöra sin unika kompetens - arbetet med delaktighet och inkludering. Projektet kommer även att sprida goda exempel på företagande och bidra till förbättrad samverkan mellan företag och myndigheter med särskilt fokus i utvalda kommuner, 2-4 kommuner i vardera av de fyra delregionerna. 

Västra Götalandsregionen har en mycket ojämn förekomst av arbetsintegrerande sociala företag. I cirka hälften av regionens 49 kommuner finns inga arbetsintegrerande sociala företag. Projektet vill sprida de goda erfarenheter som finns till nya delar av regionen, samt främja en utveckling i framkant för befintliga företag i regionen. 

Hög kompetens kring arbetsintegrerande sociala företag

Utvecklingen har hittills varit ojämn, men i Västra Götaland finns sammantaget en stor kompetens kring arbetsintegrerande sociala företag. I Göteborg finns omkring 50 arbetsintegrerande sociala företag och utvecklingen har pågått två decennier, i nära samverkan med myndigheterna. I Västra Götaland finns även initiativ i framkant av utvecklingen såsom flera större konsortier, arbete med franchisemodeller, certifiering, samt ett relativt nystartat säljbolag som bland annat ska göra mindre arbetsintegrerande sociala företag redo att samarbeta även med större kunder.

Samverkanspartners

Västra Götalandsregionen samarbetar med de fyra delregionala Coompanionkontoren

Kontakt

Västra Götalandsregionen: Hanna NyroosBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.