Tillväxtverket

Regionförbundet Kalmar län

Projektet "Fler i arbete i ASF i Kalmar län" satsar på att stimulera och stödja länets arbetsintegrerande sociala företag, ASF, och att starta kunskapshöjande insatser för offentlig sektor och näringsliv. Det nybildade ASF-nätverket blir centralt för projektets aktiviteter.

Projekt "Fler i arbete i ASF i Kalmar län" bygger på den Handlingsplan för ASF som arbetats fram under hösten 2016. Projektet kommer att verka i hela Kalmar län och inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan, kunskap och kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF.

Regionförbundet anser att ASF är ett viktigt verktyg för att få fler personer integrerade på arbetsmarknaden och satsar därför nu på att stimulera och stödja länets ASF samt på kunskapshöjande insatser för offentlig sektor och näringsliv. En viktig sammanhållande faktor är det nybildade ASF-nätverk kring vilket huvuddelen av aktiviteterna i projektet kretsar.

/Något mer om projektmålen? /

Kontakt

Regionförbundet i Kalmar län: Matilda Svensson

Coompanion: Gudrun EineforsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.