Tillväxtverket

Region Västerbotten

"ASF för tillväxt i Västerbotten" ska genom kompetensutveckling, förutsättningar till affärsutveckling och samverkan bidra till att skapa ökade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att etableras och utvecklas i Västerbotten.

/Utöka texten med till exempel syfte och mer om mål och aktiviteter/

ASF för tillväxt i Västerbotten ska genom kompetensutveckling, förutsättningar till affärsutveckling och samverkan bidra till att skapa ökade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att etableras och utvecklas i Västerbotten.

Målgrupper

Målgrupperna är tjänstepersoner inom offentlig sektor, politiker, ASF, civilsamhället och privata arbetsgivare.

Kontakt

Region Västerbotten: Joel Hedlund

Coompanion: Lisa Nilsson