Tillväxtverket

Region Skåne

Skånes acceleratorprogram ska bidra med ökad kompetens och rådgivning kring affärsutveckling och offentlig upphandling hos arbetsintegrerande sociala företag, ASF, samt öka kunskapen och förändra synsättet i offentlig verksamhet kring samma områden. Projektet ska också arbeta för att underlätta för regionens ASF att i i högre grad betraktas som en naturlig del av det ordinarie näringslivet.

Projektet i Skånes kopplas ihop med ett befintligt accceleratorprogram och ska testa, utveckla och genomföra aktiviteter inom de prioriteringar som har tagits fram i Skånes handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Därigenom vill man bidra till ökad kunskap och affärsutveckling och breddade nätverk för regionens ASF vilket ska leda till hållbara partnerskap för långsiktigt regional samverkan.

Projektet fokuserar på att bidra med ökad kompetens och rådgivning kring affärsutveckling och offentlig upphandling samt på att skapa nätverk mellan ASF, näringslivet och offentliga parter. Satsningen omfattar också insatser, som kopplas till acceleratorn, för att möjliggöra ökad kunskap och förändrade synsätt i offentlig verksamhet kring upphandling och partnerskap.

Ett ytterligare syfte är att projektets acceleratorprogram ska underlätta för regionens ASF att i tydligare utsträckning integreras och betraktas som en naturlig del av det ordinarie näringslivet för att på så sätt bidra till fler livskraftiga företag i regionen som kombinerar lönsamma affärsverksamheter med att skapa ökade möjligheter för personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

/Mer fokus på aktiviteterna? Väldigt byråkratisk text!/

Arbetsintegrerande sociala företag medverkar i projektet

Företrädare för var och en av de 15 medverkande ASF från Skåne kommer att medverka i acceleratorn 3-4 månader och under denna koncentrerade och intensiva tidsperiod under projektet få tillgång till ett brett och behovsanpassat innehåll och ett stort antal verktyg som grund både för personlig utveckling och affärsutveckling.

I regionen pågår ett större antal projektbaserade utvecklingssatsningar som kommer att samordnas med projektets aktiviteter

Kontakt

Region Skåne: Tobias Schölin

Coompanion: Eva HartmanBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.