Tillväxtverket

Region Örebro län

I Örebro län fokuserar projektet på policyarbete, samordning, idéutveckling, infromation och spridning, samarbete med näringslivet och med Coompanion, Stiftelsen Activa, Arbetsförmedlingen samt Hällefors kommun

/Något om syftet här/

Tre prioriterade områden:


  1. Policyarbete
  2. Samordning, idéutveckling, information och spridning
  3. Samarbete med det privata näringslivet.Coompanion, Stiftelsen Activa, Arbetsförmedlingen samt Hällefors kommun.

Projektet leds av en styrgrupp med deltagare från Region Örebro län,

Samarbetspartners

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Coompanion och Stiftelsen Activa.

Kontakt

Region Örebro län:  Anders BroBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.