Tillväxtverket

Region Norrbotten

I projektet Socialt affärsperspektiv ska en hållbar och effektiv stödstruktur skpas för de arbetsintegrerande sociala företagen i Norrbotten.

Projektet Socialt affärsperspektiv Norrbottens syfte är att skapa en hållbar och effektiv stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag i Norrbotten som främjar företagens långsiktiga tillväxt och utveckling.

Aktiviteter

  • Etablera ett länspartnerskap med representanter för ex. kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, Coompanion, SAL, Almi, ASF-företagen.
  • Skapa arenor för att marknadsföra ASF mot näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.
  • Samverka med universitetsstudenter för att testa koncept för mentorskap och stöd till ASF.
  • Starta ett samarbete med Soicala arbetskooperativ i Luleå, SAL, gällande stöd och coachning för SAL:s medlemsföretag
  • Skapa strukturer för ett metodiskt arbetsmiljöarbete för en hållbar arbetsträning inom ASF-företagen. Stärka handledar- och stödfunktionerna kopplat till ASF samt kvalitetssäkra arbetsträningsplatser.
  • Starta och genomföra utbildningar, tematräffar och kreativa verkstäder med ASF gällande upphandling och avtalsskrivning.
  • Starta och genomföra utbildningar och tematräffar med offentlig sektor för kompetensutveckling gällande upphandling av tjänster och arbetsträningsplatser från ASF.

Samarbetspartners

Projektet genomförs i samverkan mellan stödmottagaren Länsstyrelsen i Norrbottens län/Region Norrbotten och Coompanion Nord som utgör operativ samverkanspart samt organisationen Sociala arbetskooperativ i Luleå (SAL).

Genomförandet sker i nära samverkan med de befintliga arbetsintegrerande sociala företagen i länet.

Kontakt

Region Norrbotten: Kristin Bergvall

Coompanion: Linn FranssonBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.