Tillväxtverket

Region Jönköpings län

Jönköpings projekt fokuserar på att stärka länets befintliga arbetsintegrerande sociala företag, ASF, genom kompetensutveckling samt att öka samverkan mellan ASF, arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

ASF ger ökade möjligheter till personer med en svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. Vårt genomförandeprojekt fokuserar på att stärka länets befintliga ASF genom kompetensutveckling samt öka samverkan mellan ASF, arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Projektens syfte är att skapa hållbara strukturer för långsiktigt regional samverkan, ökad kunskap, kompetensutveckling och affärsutveckling så att fler får möjlighet till arbete i länets befintliga ASF.
Projektet kommer är en del i det pågående arbete med att stärka länets kompetensplattform. Kompetensplattformen lägger fokus på kompetensförsörjning ur ett tillväxtperspektiv, det vill säga alla människors förmåga att bidra till Jönköping läns utveckling genom att tillvarata möjligheter till arbete eller egenföretagande. ASF kompletterar den existerande arbetsmarknaden och bidrar till ökad sysselsättning och minskat utanförskap och skapar samtidigt nya affärsverksamheter där socialt entreprenörskap och samhällsnytta står i fokus.

Kontakt

Region Jönköpings län: Peter JohanssonBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.