Tillväxtverket

Region Jämtland

Projketet i Jämtland arbetar för att etablera hållbara stödstrukturer för länets nya och befintliga arbetsintegrereande sociala företag, ASF. På så sätt kan nya arbetsplatser skapas och fler få jobb.

Projetet i Jämtland arbetar för att skapa hållbara stödstrukturer för länets nya och befintliga ASF. Detta för att utveckla nya och befintliga arbetsintegrerande sociala företag som skapar arbetsplatser för fler individer.

Mål

Målsättning efter projekttiden är att det finns en etablerad samverkan mellan projektets parter och att dess resultat av växande hållbara ASF leder till att parterna av egen kraft finansierar fortsatt verksamhet efter projekttiden.

Aktiviteter

Projektet kommer att genomföra seminarier om upphandling med sociala kriterier, genomföra workshops för ASF för inspel i kommunala och regionala program för tillväxt och utveckling, utveckla en regional modell för entreprenörskapsutbildningar i socialt företagande och utveckla en modell för handledar- arbetsledarstöd.

Samverkanspartners

Under projekttiden samarbetar Region Jämtland Härjedalen med Östersunds kommun, Samordningsförbundet i Jämtlands län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länets ASF och rådgivarorganisationer.

Projektet kommer även samverka med andra aktörer, däribland Mittuniversitetet, som kan stärka projektets genomförande.

Kontakt

Region Jämtland Härjedalen: Sven WinemarkBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.