Tillväxtverket

Region Gävleborg

I Gävleborg behöver fler få möjlighet till arbete genom arbetsintegrerande sociala företag inte minst nyanlända och unga. Projketet arbetar därför för att bygga upp hållbara strukturer för samverkan, stötta ASF med affärsutveckling. och för att bygga kompetens kring ASF hos offentliga aktörer.

I Gävleborg finns idag 31 arbetsintegrerande sociala företag (ASF). De etablerade ASF som finns i länet har idag cirka 221 anställda och cirka 214 personer i olika åtgärder. Vid en snabb analys av dessa cirka 350 individer ser vi att få har utländsk bakgrund, är nysvenskar och/eller unga mellan 16-29 år. En aktuell samhällutmaning är att mobilisera ASF för att ta emot dessa grupper i sina verksamheter.

Syftet med projektet är att bygga upp hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan för ökad kunskap, kompetensutveckling och affärsutveckling för att fler ska få möjlighet till arbete genom arbetsintegrerande sociala företag.

Mål

Projektets tre mål är att:

  • Mobilisera och utveckla en regional stödstruktur för ASF på en kommungeografisk nivå (fler arbetsintegrerande företag samt en stödstruktur i minst sju kommuner som med lokal förankring stödjer och utvecklar befintliga ASF
  • Upprätta och mobilisera ett länsövergripande ASF råd (Råd etablerat med handlingsplan för samverkan)
  • Ökad kompetens om ASF hos offentliga aktörer (högre kunskap om ASF, lokala stödstrukturer/policys kring ASF samt antalet nyttjade tjänster hos ASF har ökat)

Kontakt

Region Gävleborg: Niclas Cronsell

Coompanion: Lina AnderssonBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.