Tillväxtverket

Region Dalarna

Projektet i Dalarna ska resultera i en regional stödstruktur som främjar innovation och blir styrande för regionens arbete med arbetsintegrerande sociala företag.

Projektet skall starta och driva en process för att skapa en regional stödstruktur som främjar social innovation och aktivt stöttar en lokal stödstruktur. Stödstrukturens prioriteringar ska bli styrande för Region Dalarnas och länets arbete med arbetsintegrerande sociala företag.

Strukturen ska stötta lokala noder och nätverk som arbetar nära ASF med operativt stöd och främja att sociala innovationer utvecklas för att möta länets utmaningar, till exempel generationsskiftet och den alltmer åldrande befolkningen. Stödstrukturen ka också bredda arbetsmarknaden så att fler kan få jobb.

Projektägarna ska bygga upp en kompetens inom socialt entreprenörskap, affärsutveckling, arbetslivsinriktad rehabilitering och offentlig upphandling under projekttiden.

Målgrupper

- Målgrupp för stödstrukturen är kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknadensamt personer som är verksamma ASF i Dalarna.

- Målgrupp för strategisk påverkan är högskolan, företagsfrämjande aktörer, näringslivet, offentlig sektor och den sociala ekonomin.

Aktiviteter

  • Utveckling av en regional stödstruktur för strategisk påverkan.
  • Ledarutbildningar för handledare och verksamhetsledare samt medarbetarna i ASF.
  • Arbete för att ytterligare tydliggöra jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet är av stor vikt för att öka den sociala och affärsmässiga kvalitén i verksamheten.
  • Påverkansarbete och resultatspridning.

Samarbetspartners

Projektet genomförs i samverkan mellan stödmottagaren Region Dalarna och Kompetensbyrån Ek för, Coompanion Dalarna samt AB Samarkand2015.

Kontakt

Region Dalarna

Hans Pontusson och Mikael KällmanBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.