Tillväxtverket

Bygga kunskap om ASF

Att lära av egna och andras framgångar och misstag kan ge inspiration och spara energi. Vi har fått i uppdrag att ta fram flera rapporter och att lämna underlag till Arbetsförmedlingens planering av utbildningar.

Ett utvärderingsteam följer hela uppdraget för att samla erfarenheter och lärande från genomförda projekt och andra aktiviteter. En kartläggning och analys av ”stödstrukturer” för arbets­integrerande sociala företag kommer att göras för att se hur olika former av samverkan fungerar. En genomgång av erfarenheter från företag som lagt ner och andra som lyckats med att utvecklas de senaste åren ska bidra till att se vilka situationer som ett företag bör undvika för att bli hållbart.

Fler studier kommer att genomföras men inriktningen på dessa är inte klar. Mer information kommer.

Etableringsanalyser

Arbetsförmedlingen planerar att genomföra utbildningar med målet att starta nya ASF. Inför utbildningarna behövs kunskap om förutsättningarna för det på de orter där utbildningarna planeras. För att få bästa möjliga utgångsläge att starta upp är det bra att undersöka förutsättningarna för att driva ett ASF på den ort man vill starta. En etableringsanalys innebär att man tillsammans med de intressenter som finns på orten till exempel brukar­organisationer, arbetsförmedling, kommun och företagare, diskuterar behovet av arbetsträning och affärsidéer för ett kommande ASF. Genom uppdraget kommer ett 30-tal orter i landet att kunna göra en etableringsanalys för start av ASF.



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.