Tillväxtverket
Två personer som arbetar tillsammans i ett bageri.

Stöd till Arbets­integrerande sociala företag

Vissa företag arbetar både för att skapa vinst och för att skapa jobb för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. De kallas arbetsintegrerande sociala företag eller ASF. 

Undrar du vad ett arbetsintegrerande socialt företag är? Här hittar du tre filmer som beskriver  ett arbetsintegrerande socialt företag ur olika perspektiv. Att jobba i ett ASF, Att leda ett ASF och Samhällsnyttan med arbetsintegrerande sociala företag .

Just nu finns inga stöd att söka för arbetsintegrerande sociala företag. Utlysningen ASF Affärsutvecklingscheck är stängd eftersom samtliga medel tilldelats olika Arbetsintegrerande sociala företag. Mer information kommer.

Ingrid, Ingemar och Pierre berättar om sina intryck som anställda i M29, hur de kommit till företag, arbetsuppgifter de trivs med och möjligheterna till utveckling i företaget.

Oskar och Karina, som har varit med och byggt upp M29, berättar om hur det är att leda ett ASF, hur det är organiserat och glädjen i att skapa nya jobb.

Susanne från Arbetsförmedlingen beskriver hur de samarbetar med arbetsintegrerande sociala företag och vilken nytta ASF gör för människor, samhälle och för att Arbetsförmedlingen ska hitta jobb till alla.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller konst. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. De har alltså alltid minst två affärsidéer.

Följande villkor gäller också:

 • De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
 • De återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
 • De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.
 • De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera till Arbetsförmedlingen, kommuner och andra offentliga aktörer, och får ersättning för detta.

Företagen drivs oftast som kooperativ

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag.

Företagen är oftast kooperativ som ägs och drivs av de som verksamheten är till för. De flesta av dem är organiserade som så kallade ekonomiska föreningar, men de drivs även till exempel i form av ideell förening eller aktiebolag med begränsad vinstutdelning.

Just nu finns inga stöd att söka hos Tillväxtverket. Utlysningen ASF Affärsutvecklingscheck är stängd eftersom samtliga medel tilldelats olika Arbetsintegrerande sociala företag. Mer information kommer.

Bättre lokalt stöd ska ge fler sociala företag

År 2016-2018 lägger Tillväxtverket 60 miljoner kronor på insatser för att utveckla ASF-branschen och deras samarbetspartners och för att skapa arbete för fler. De som driver eller samverkar med ASF ska få bättre hjälp och stöd. Målet är öka sysselsättningen genom att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa, men även att företagande ska bli aktuellt för en bredare grupp av människor. Satsningarna gör vi i samarbete med Arbetsförmedlingen och regionerna.

Exempel på insatser som pågår eller är under planering:

 • mer samverkan och bättre stödstrukturer regionalt och lokalt för sociala företag
 • Etableringsanalyser inför Arbetsförmedlingens arbetsmarknads­utbildningar som ger kunskaper för att starta sociala företag.
 • stöd till att starta nya verksamheter/företag i nära samverkan med etablerade ASF med målet att skapa integration genom arbete för och med nyanlända
 • studier för ökad kunskap om ASF:s resultat och effekter.

Fakta

 • Det finns 358 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2016, vilket är mer än en fördubbling sedan 2008.
 • I de 358 företagen finns 9 200 aktiva varav cirka 3 500 är anställda. Aktiva är personer i arbetsträning, sysselsättning, praktik och anställning. Anställda är huvudsakligen personer som kommit till företagen på en placering som sedan lett vidare till en anställning i företaget. De flesta har ett lönestöd för att kompensera nedsatt arbetsförmåga, exempelvis i form av lönebidrag eller trygghetsanställning.
 • Det finns sociala företag i alla län men flest i Västra Götaland, följt av Stockholm och Skåne.

Kontakt

Eva Carlsson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 9223Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.