Tillväxtverket

Beviljade projekt

Här kan du läsa om de projekt som fått projektmedel inom Samverkan skola och industri. För varje projekt finns en kontaktperson om du vill veta mer.

Industrinatten (Skåne)

IUC Syd har tillsammans med Region Skåne och kommuner i Skåne under ett antal år bedrivit Industrinatten i Skåne. Syftet med Industrinatten är att få ungdomar att besöka industriföretag så att de på plats får både se verksamheten men också ställa frågor till medarbetare på företagen. Konceptet startades 2014 av IUC Syd med syfte att locka inte bara ungdomar utan även industriföretagen och föräldrar.

Ökad samverkan mellan skola och industriföretag genom Industrinatten

Projektet syftar till att sprida konceptet till flera delar av Skåne och till andra delar av Sverige och därmed öka samverkan mellan skola och industriföretag. I projektet räknar man med att nå minst 800 ungdomar, få 20 medverkande företag och ytterligare 8 samverkansaktörer.

Projektstart 1 augusti 2017.

Projekt: Industrinatten
Läs mer på industrinatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisation: Industriellt utvecklingscentrum (IUC SYD) iucsyd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Jenny Bramell

Beviljat belopp: 1 900 000 kr

Område: Skåne

Teknikdemokrati

Teknikdemokrati är ett samverkansprojekt mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. Projektet drivs av Komtek Halmstad och Teknikcollege i Varberg. Projektet syftar till att öka tillgängligheten av teknik för barn och ungdomar genom att utveckla och sprida redan framgångsrika koncept.

Ökad tillgänglighet av teknik för barn och ungdomar

Projektet syftar också till att integrera och utveckla samverkan mellan näringsliv och skola för att på så sätt bredda rekryteringsbasen till industrin, och utveckla utbildningarna.

Region Halland har sedan flera år tillbaka försökt skapa en röd tråd i utbildningsinsatser i teknik för barn och ungdomar, ”den röda tekniktråden”. Regionen har ambitionen att samordna dessa insatser på alla nivåer inom utbildningsväsendet. Att samordna de olika insatserna som görs från förskola till lärarutbildningarna är vitala för att säkerställa att unga så tidigt som möjligt får en chans att pröva på teknik. Målet är att 1000 elever i förskola och grundskola ska delta i projektet tillsammans med deras pedagoger och att grundskolan använder industrin som en ”lärmiljö” genom bland annat företagssafaris, teknikmässor och fadderskap.

Projektstart 1 september 2017.

Projekt: Teknikdemokrati

Organisation: Varbergs Kommun teknikcollege.se/halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Karolina Wogel

Beviljat belopp: 1 100 000

Område: Halland

Industrinatten (Göteborg)

I Västra Götaland kommer Industrinatten att genomföras på tre orter 2017–2018; Göteborg, Alingsås och Stenungssund.

Industrinatten som komplement till utbildning

Sammanlagt ska ca 1300 elever (500 tjejer och 700 killar) ha deltagit samt 20–30 industriföretag. Målet är att tillsammans med Göteborgsregionens Teknikcollege TCGR använda Industrinatten som ett komplement till utbildningen. Syftet är att använda sig av gymnasieelever på tekniska utbildningar som ambassadörer till ungdomar i årskurs 8 och 9.

Projektstart 15 augusti 2017.

Projekt: Industrinatten

Organisation: Göteborgsregionens kommunalförbund grkom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Johanna Redelius

Beviljat belopp: 1 100 000 kr

Område: Västra Götaland

Vägar till industrin

Eskilstuna fabriksförening (EFF) har tillsammans med Eskilstuna kommun sedan många år en etablerad samverkan med syfte att arbeta inom området kompetensförsörjning. En viktig del i arbetet är att nå ut till barn och ungdomar för väcka intresse kring tekniska utbildningar så att fler unga ser industrin som en möjlig arbetsplats i framtiden.

GAP-analys för att hitta rätt aktiviteter

Projektet inleds med en GAP-analys för att säkerställa hur målet att nå minst 200 elever i årskurser 2-3, 5 och 8 kan uppnås. Av de elever man vänder sig till ska fördelningen mellan tjejer och killar vara jämn. Valet av vilka av kommunens 26 grundskolor som ska ingå i satsningen kommer att göras i samråd med skolförvaltningen. GAP-analysen kommer även att omfatta industriföretagens tidigare arbete för att beskriva industrin för skolelever.

I analysfasen kommer EFF:s medlemsföretag, som i dagsläget är ca 70 st, bland andra Volvo Group Trucks Operations Logistics Services Eskilstuna, samarbeta med EFF och lärare. Analysen ska sedan utmynna i förslag på aktiviteter man anser är bäst lämpade för att nå målet. Näringslivet ska delta aktivt genom EFF samt genom aktiviteter som till exempel Industrinatten. Aktiviteterna kommer att utvärderas för att sedan implementeras i andra kommuner i Sörmland.

Projektstart 1 september 2017.

Projekt: Vägar till industrin

Organisation: Eskilstuna Fabriksförenings Service AB eskilstuna-fabriksforening.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Gösta Reinl

Beviljat belopp: 880 000 kr

Område: Sörmland

Norra Kalmar läns industriplattform för bättre samverkan

I Norra Kalmars län finns det idag många små och mellanstora företag, men pensionsavgångarna kommer att skapa rekryteringsproblem framöver. Effektiva modeller för samverkan behöver därför utforskas för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Gemensam industriplattform för samverkan

Projektet ska utreda förutsättningarna för en gemensam industriplattform för samverkan. Projektet ska titta på hur andra regioner har tagit fram och använder motsvarande plattformar. Den kunskapen ska sedan användas för att undersöka möjligheterna i Norra Kalmar län. Vilka förutsättningar, möjligheter och utmaningar är specifika för Kalmar län med tanke på geografi, avstånd, infrastruktur och sammansättning/kluster av industri? Det saknas en naturlig naturlig tätort i den norra delen av Kalmar län, samtidigt som ingen kommun klarar att göra arbetet själv, samverkan krävs.

Projektstart 2 oktober 2017.

Projekt: Norra Kalmar läns industriplattform för bättre samverkan

Organisation: Oskarshamns kommun 

Kontakt: Rickard Back

Beviljat belopp: 1 100 000 kr

Område: Kalmar

Utvecklad samverkan för status, kvalitet och matchning

Det är viktigt att skolledare och studie- och yrkesvägledare får en ökad kunskap om den moderna industrin och vilka behov av kompetens som finns ute i företagen. I detta projekt vill IUC Norrbotten skapa långsiktiga och strukturerade insatser som bidrar till att utveckla "den röda tråden" mellan olika utbildningsnivåer. I detta ingår att utveckla samarbetet mellan lärare på grundskola och gymnasiet.

Varaktiga modeller för kompetensförsörjning till industrin

Syfte med projektet är att hitta varaktiga modeller för kompetensförsörjning till industrin i Norrbotten. Projektet är en del av arbetet med Teknikcollege Norrbotten.

I projektet kommer en metod för samverkan med grundskolan att utarbetas och testas. Projektet kommer också att testa ett valideringsverktyg (industriteknisk bas) som inriktar sig på gymnasieelever. Målet är att 25 elever ska testas via valideringsverktyget, för att säkerställa att de är anställningsbara efter gymnasiet.

Projektstart 4 september 2017.

Projekt: Utvecklad samverkan för status, kvalitet och matchning

Organisation: IUC Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Industriellt utvecklings centra)

Kontakt: Åsa Tjärnberg

Beviljat belopp: 1 100 000 kr

Område: Norrbotten