Tillväxtverket
Två yngre män i en industrilokal.

Samverkan skola och industri

Sveriges industri är i behov av kompetens. Industrin behöver rätt kompetens på kort och lång sikt för att stå stark på en internationell marknad. En lösning är att stärka samverkan mellan skola och industri och att tidigt fånga upp ungas intressen för en framtida karriär inom industrin.

Mål att öka ungas kunskap och intresse

Tillväxtverket främjar samverkan mellan skola och industri tillsammans med regionerna och andra relevanta aktörer för att öka skolelevers kunskap och intresse för olika yrken inom industrin. Vi genomför pilotprojekt i utvalda regioner med syftet att fånga upp lärdomar från goda samverkansformer och sprida vidare. 

Vi arbetar för att öka studerandes kunskap om och intresse för yrken och arbetsgivare inom industrin. Vårt arbete ska bidra till att:

  • säkerställa att industrin har den arbetskraft den behöver på kort och långsikt samt att motverka kompetensbrist,
  • öka ungdomars kunskap om industrin och förändra deras attityder till den.

Vill du veta mer om projekten?

Under våren utlyste vi medel för pilotprojekten. Utlysningen stängde 15 juni 2017.
Läs mer om de projekt som beviljats medel.

Kopplat till Smart industri

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på två stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att öka tillgången till rätt kompetens. Samverkan skola och industri är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri.

Kontakt

Filmon Tumizghi
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08 - 681 65 77Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.