Tillväxtverket
Ung kvinna studerar i bibliotek.

Entreprenörskap i högre utbildning

Sex lärosäten satsar extra på entreprenörskap med stöd av Tillväxtverket. På sikt ska detta bidra till bättre förutsättningar för näringslivet och stärka företagens konkurrenskraft.

Vi har ett generellt regeringsuppdrag att främja och samordna entreprenörskap i högre utbildning nationellt. Våra insatser riktar sig primärt till ledning och lärare på lärosäten.

Entreprenöriell kultur vid lärosäten, 2014-2016

Sex lärosäten har efter en förstudie fått fortsätta med tvååriga utvecklingsprojekt kring den entreprenöriella kulturen vid lärosätet.

Entreprenöriell kultur kan innefatta ett mer öppet förhållningssätt där lärosätet delar med sig av kunskaper och använder nya intryck för att utveckla verksamheteten. Det kan också innebära att fler lärare arbetar med entreprenöriell pedagogik, att studenterna kan vara kreativa och ta vara på sina idéer eller att fler studenter kan öva sig i företagsamhet.

Satsningen är ett led i att högskolornas utbildningar bättre ska matcha de behov som finns i näringslivet.

Följande lärosäten deltar:

Kontakt

Eva Johansson
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.