Tillväxtverket
Ung kvinna studerar i bibliotek.

Entreprenör­skap i högre utbildning

Tillväxtverket är ansvarig för att främja och vara samordnande i frågor som rör entreprenörskap vid universitet och högskolor.

Det gör vi genom att:

  • finansiera nätverk och initiativ som stärker samverkan mellan aktörer som stöttar entreprenörskap i universitets- och högskolemiljö.
  • utveckla kunskap om metoder och modeller, för att arbeta med entreprenörskap i högre utbildning och genom att skapa samverkan mellan små och medelstora företag och studenter. Detta sker i samarbete med Örebro universitet.
  • ge verksamhetsbidrag till Ekonomiska Fören Drivhuset Sverige - en verksamhet som ger studenter vid landets lärosäten inspiration, kunskap och nätverk och fungerar som en bygga mellan entreprenörskapsinsatser som ska stimulera till ökat entreprenörskap.

Utlysning om verksamhetsbidrag

Organisation som främjar entreprenörskap hos studenter på svenska lärosäten har kunnat söka verksamhetsbidrag för att genomföra insatser som ger studenter på samtliga lärosäten och inriktningar möjlighet att utveckla sina förmågor i entreprenörskap. Vår förhoppning är att detta kan leda till fler nya företag likväl som fler entreprenöriella individer i befintliga företag och organisationer.

Tidigare projekt

Entreprenöriell kultur vid lärosäten, 2014-2016

Sex lärosäten har haft tvååriga utvecklingsprojekt kring den entreprenöriella kulturen vid lärosätet.

Entreprenöriell kultur kan innefatta ett mer öppet förhållningssätt där lärosätet delar med sig av kunskaper och använder nya intryck för att utveckla verksamheteten. Det kan också innebära att fler lärare arbetar med entreprenöriell pedagogik, att studenterna kan vara kreativa och ta vara på sina idéer eller att fler studenter kan öva sig i företagsamhet.

Satsningen var ett led i att högskolornas utbildningar bättre ska matcha de behov som finns i näringslivet.

Följande lärosäten deltog:

Kontakt

Charlotte Werner
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-6819470