Tillväxtverket
Ung kvinna studerar i bibliotek.

Entreprenörskap i högre utbildning

Sex lärosäten satsar extra på entreprenörskap med stöd av Tillväxtverket. På sikt ska detta bidra till bättre förutsättningar för näringslivet och stärka företagens konkurrenskraft.

Vi har ett generellt regeringsuppdrag att främja och samordna entreprenörskap i högre utbildning nationellt. Våra insatser riktar sig primärt till ledning och lärare på lärosäten.

Högskola och samhälle i samverkan - konferens i maj 2019

Tillväxtverket bidrar till samverkan vid lärosäten genom engagemang och finansiering för konferensen högskola och samhälle i samverkan (HSS) som äger rum 8-10 maj 2019.

Här samlas näringsliv, offentlig sektor och akademi för att stärka utbytet mellan parterna kring samverkan och innovation. Det är en konferens där människor kan mötas, diskutera, inspireras och få idéer som kan växa. HSS 2019 erbjuder inspirerande föreläsare, givande möten och framförallt en rad konkreta samverkansverktyg för dig att använda i din verksamhet. Konferensen kommer att ha fokus på samverkan som gör skillnad. Som deltagare kommer du att få med dig en rad verktyg som du direkt kan ta med dig hem till den egna verksamheten. Vi kommer inte att prata OM samverkan utan lägger istället fokus på HUR vi samverkar och vad vi kan lära av varandra.

HSS 2019 arrangeras av Örebro universitet tillsammans med nationella och regionala organisationer.

När? 8-10 maj

Var? Örebro universitet

Anmälan: Du anmäler dig på anmälningssidan på Örebro universitets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du hittar mer information och kan anmäla dig på Örebro universitets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidigare projekt

Entreprenöriell kultur vid lärosäten, 2014-2016

Sex lärosäten har efter en förstudie fått fortsätta med tvååriga utvecklingsprojekt kring den entreprenöriella kulturen vid lärosätet.

Entreprenöriell kultur kan innefatta ett mer öppet förhållningssätt där lärosätet delar med sig av kunskaper och använder nya intryck för att utveckla verksamheteten. Det kan också innebära att fler lärare arbetar med entreprenöriell pedagogik, att studenterna kan vara kreativa och ta vara på sina idéer eller att fler studenter kan öva sig i företagsamhet.

Satsningen är ett led i att högskolornas utbildningar bättre ska matcha de behov som finns i näringslivet.

Följande lärosäten deltar:

Kontakt

Anna Manhem Laurin
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.