Tillväxtverket
Ung kvinna studerar i bibliotek.

Entreprenörskap i högre utbildning

Tillväxtverket är ansvarig för att främja och vara samordnande i frågor som rör entreprenörskap vid universitet och högskolor.

Det gör vi genom att:

  • finansiera nätverk och initiativ som stärker samverkan mellan aktörer som stöttar entreprenörskap i universitets- och högskolemiljö.
  • utveckla kunskap om metoder och modeller, för att arbeta med entreprenörskap i högre utbildning och genom att skapa samverkan mellan små och medelstora företag och studenter. Detta sker i samarbete med Örebro universitet.
  • ge verksamhetsbidrag till Föreningen för entreprenörskap i högre utbildning, inklusive stöd till EMAX - ett forum för unga entreprenörer (18-20 år) från olika delar av landet som möts för att få inspiration, kunskap och nätverk och fungerar som en bygga mellan entreprenörskapsinsatser i gymnasiet och insatser i höge utbildning.

Tidigare projekt

Entreprenöriell kultur vid lärosäten, 2014-2016

Sex lärosäten har haft tvååriga utvecklingsprojekt kring den entreprenöriella kulturen vid lärosätet.

Entreprenöriell kultur kan innefatta ett mer öppet förhållningssätt där lärosätet delar med sig av kunskaper och använder nya intryck för att utveckla verksamheteten. Det kan också innebära att fler lärare arbetar med entreprenöriell pedagogik, att studenterna kan vara kreativa och ta vara på sina idéer eller att fler studenter kan öva sig i företagsamhet.

Satsningen var ett led i att högskolornas utbildningar bättre ska matcha de behov som finns i näringslivet.

Följande lärosäten deltog:


Kontakt

Anna Manhem Laurin
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.