Tillväxtverket
Tre människor som skrattar

Samverkan näringsliv och högre utbildning

Sverige, liksom övriga världen, står inför en rad globala samhällsutmaningar som kräver samverkan för ökad konkurrenskraft.

Tillväxtverket arbetar för att möta dessa utmaningar genom ett välutvecklat system för aktörer som arbetar med entreprenörskap och innovation inom olika sektorer. För att skapa ett konkurrenskraftigt samhälle är det viktigt att det sker både ett utbyte och en omvandling av kunskap inom systemet.

Tillväxtverkets fokus

Hur kan vi lösa gemensamma samhällsutmaningar tillsammans inom systemet? Vilka strategiska satsningar och nationella prioriteringar skapar goda förutsättningar för att använda forsknings- och utvecklingsresultat? Dessa frågor, och många fler, arbetar Tillväxtverket med för att identifiera vad som behövs för ett väl fungerande system inom entreprenörskap och innovation.

Ett välfungerande entreprenöriellt system är en förutsättning för tillväxt och bygger på samverkan mellan olika aktörer utifrån perspektiv och villkor.

Målet med Tillväxtverkets satsningar är en långsiktig samverkan som stärker aktörer som arbetar med entreprenörskap och innovation. Genom kunskap, interaktion och samverkan kan vi bidra till konkurrens- och attraktionskraft i näringslivet.

Kontakt

Hör gärna av dig om du vill vara med och utveckla framtidens entreprenörskap i universitet och högskolor.

Charlotte Werner
E-post: förnamn.efternamn-efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-6819470