Tillväxtverket

Jag är arbetsgivare och företräder en bransch

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Det är branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande.

Validering av yrkeskompetens

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Företag och verksamheter kan använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att främja branschers arbete med validerings­modeller.

Branschvalidering på myh.se

Är du arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning? Universitets- och högskolerådet har information till dig som vill anställa en person med utländsk utbildning.

För dig som vill anställa en person med utländsk utbildning på uhr.se